Felvételi lehetőségek, beiratkozás

A beiratkozásra meghatározott idő:

Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével - a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.


A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: az indítható osztályok >>>itt<<< megtekinthetők.
 

Fájlok: