Tanulók le és kimaradása, évfolyamismétlés

A 2015-16-os tanévben iskolánkból tanuló nem maradt ki, tanulói jogviszonya a tankötelezetettség felső határának elérésvel senkinek nem szünt meg.