Tanulók le és kimaradása, évfolyamismétlés

A 2017/18-as tanévben iskolánkban egy tanuló nem teljesítette a tantervi követelményeket, évfolyamismétlésre kötelezett.
A tankötelezettségi korhatárt nem érte el egyetlen tanuló sem, így iskolából kimaradás nem volt.