Óvodavezetői pályázat

 

Általános Művelődési Központ -Szabadkígyós

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Általános Művelődési Központ 
Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szabadkígyós Község Önkormányzatának Általános Művelődési Központ óvoda intézményegységének vezetői feladatainak ellátása a hatályos jogszabályi előírások és szakmai elvárások szerint, óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Óvodapedagógus,

§         Óvodapedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Közoktatási vezető szakvizsga

§         Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Általános Művelődési Központ -Szabadkígyós címére történő megküldésével (5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

§         Elektronikus úton Igazgató részére a sulikigyos@amk-szkigyos.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a szabadkigyos.hu honlapon szerezhet.

 

 

Címkék: