A hétvégi házi feladatok, és az iskolai dolgozatok szabályai

Az írásbeli és szóbeli feladatok, az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt feladatok meghatározásának elvei és korlátai

 

A napi kötelező szóbeli házi feladat legfeljebb egy lecke lehet tantárgyanként. A verstanulás időtartama alsó tagozaton legfeljebb napi 1 versszak naponként, felső tagozaton 2 versszak naponként.

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Iskolánkban a tanórán kívüli foglalkozásokra minden tanulónak joga van jelentkezni az alábbiak szerint:

Iskolánkba a délutáni felkészülést minden osztályban külön napközis csoport segíti. A napközis foglalkozáson való részvételt az iskola nem utasíthatja vissza.

Önkéntes alapon, igény szerint a tanulók az alábbi szakköröket látogathatják:

Oldalak

Subscribe to szabadkigyos.hu RSS