Szabadkígyós Község Önkormányzata pályázatot hirdet, Szabadkígyós, József Attila 1/1 szám alatti Szociális bérlakásban megüresedett földszinti 2 számú 35,9 m2-es 1 szobás lakás és a I. emeleti 11 számú 35,3 m2-es 1 szobás komfortos lakás határozott idejű bérbevételére.

Pályázati feltételek:

 • A pályázó (ajánlattevő) és vele együtt költözők havi nettó munkabérre, a munkáltató által kiállított előző 3 havi nettó jövedelem igazolás alapján.
 • Az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 325 %-át, egyedül álló esetében 350 %-át nem haladja meg.
 • A beköltöző havi bérleti díjat tartozik fizetni a lakbér mértéke 230,- Ft/m2/ hó, amely a lakás m2 alapján kerül meghatározásra.

  A pályázatok benyújtásához szükséges nyomtatványok, bővebb információ a Polgármesteri Hivatal 12-es irodájában kérhető.

  A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. július 24.

  A pályázatok elbírálásának időpontja: július havi Képviselő-testületi ülés

   Kategória: Egyéb