Szabadkígyós Község Önkormányzata pályázatot hirdet, Szabadkígyós, József Attila 1/1 szám alatti Szociális bérlakásban megüresedett földszinti 2 számú 35,9 m2-es 1 szobás lakás határozott idejű bérbevételére.

Pályázati feltételek:

  • A pályázó (ajánlattevő) és vele együtt költözők havi nettó munkabérre, a munkáltató által kiállított előző 3 havi nettó jövedelem igazolás alapján.
  • Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 175.000 forintot nem haladja meg. .
  • A beköltöző havi bérleti díjat tartozik fizetni a lakbér mértéke 230,- Ft/m2/ hó, amely a lakás m2 alapján kerül meghatározásra. 

A pályázatok benyújtásához szükséges nyomtatványok, bővebb információ a Polgármesteri Hivatal 12-es irodájában kérhető.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. szeptember 18.
A pályázatok elbírálásának időpontja: szeptember havi Képviselő-testületi ülés

Holler Box