Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy háztartásonként szociális célú tüzelőanyag – BARNAKŐSZÉN – iránti ELŐZETES IGÉNY FELMÉRÉST végez Szabadkígyós Polgármesteri Hivatala a Magyar Államkincstár felhívására.

Legkésőbb 2022. szeptember 28. napjáig

jelezheti előzetes igényét személyesen Szabadkígyós Polgármesteri Hivatalában, vagy telefonon (06 66 247-186/17 mellék) 16 óráig.

Fontos, hogy az előzetes igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

A kérelmek benyújtására egy későbbi időpontban lesz lehetőség, melyről a helyi Krónikában, valamint honlapunkon (szabadkigyos.hu) bővebb tájékoztatást fogunk közzétenni.

Feltételek:
A szociális célú tüzelőanyag támogatásként megállapított mennyiségű tüzelőanyag átadása átvételi elismervény ellenében történik, a kérelem benyújtásához jövedelemigazolás szükséges. A tüzelőanyag háztartásonként kizárólag egy alkalommal igényelhető.

 • A tüzelőanyag biztosításával nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapításakor előnyt élveznek azok a kérelmezők, akik:
  1. aktív korúak ellátására
  2. időskorúak járadékára
  3. lakásfenntartási támogatásra
  4. gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak
  5. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.
 • Nem jogosult a szociális célú tüzelőanyag támogatásra az a kérelmező, akinek a háztartása egyáltalán nem fűthető az odaítélhető tüzelőanyaggal.
 • Nem részesülhet szociális célú tüzelőanyag támogatásban az a személy:
  1. akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az 57.000-ft-ot, egyedül élő esetén a 71.250-Ft-ot,
  2. olyan vagyontárggyal rendelkezik, amelynek értéke az 1.425.000 Ft-ot meghaladja, és amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező lakhatási és megélhetési feltételeit.
 • Ha a kérelmező – vagy a háztartásában élő személy – bizonyítottan létfenntartását veszélyeztető helyzetben van (magas gyógyszerköltség, munkanélküliség, hitelfizetés, stb.) és ezt hitelt érdemlően igazolja, a „szociális célú tüzelőanyag támogatás” kérelem mellékleteként, akkor egyedi elbírálással jövedelemhatártól függetlenül is jogosult lehet szociális célú tüzelőanyagra.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Kategóriák: Egyéb