Lomtalanítás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DAREH Zrt. 2021. május 15-én, szombaton lomtalanítási napot tart Szabadkígyóson.

A DAREH Zrt. tájékoztatója ITT olvasható.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Szabadkígyós településen a hivatal elnöke által 2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők: 2003 Felmérés a Háztarások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról – 2021. április-június

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel az adatszolgáltatóknak felajánlják a telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében kérik, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében. A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közlik. A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adnak további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

MÁV tájékoztatás

Tisztelt Lakosok!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged által kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet a 43/2010.(IV.23.) FVM rendelet alapján, amely Szabadkígyós bel és külterületét is érinti. A vegyszeres gyomirtásról szóló tájékoztató ITT olvasható.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY A 2021/2022. NEVELÉSI ÉV ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
BEIRATÁSA

a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében az alábbiak szerint történik:

  • A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel az óvodába elektronikus úton lehet beiratkozni a 2021/2022. nevelési évre.
  • Felvételi kérelmüket a szkigyosovi@gmail.com címre küldjék, a gyermek adatainak feltüntetésével. (Név, lakcím, szül. hely, idő, TAJ szám, édesanyja neve)
  • Abban az esetben, ha a szülőnek/gondviselőnek nincs lehetősége elektronikus formában elküldenie a felvételi kérelmet, a 06-70/338-32-57-es óvodai telefonszámon a beiratkozás időpontjában megtörténhet a jelentkezés.

Kötelező beíratni azt a gyermeket aki a harmadik életévét 2021. augusztus 31-ig betölti, illetve betöltötte.

Az óvodai beiratkozás időpontja:
2021. április 19-20-21. napja (hétfő, kedd, szerda) 8:00-12:00 óra

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények

Az 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

  • aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
  • aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
  • akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

Teendők külföldön tartózkodó óvodaköteles gyermek esetén

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett (3 éves) gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Integrált nevelés

A Szabadkígyósi Óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, óvodai nevelésének biztosítására jogosult.
A sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon gyermekről gondoskodik, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését jelen helyzetben elektronikus formában, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb 2021. május 20. napjáig.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz az óvoda vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Az óvodai beiratkozás rendjére irányadó jogszabályok:

  • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény
  • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
  • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
  • a 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról
Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

A Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban
a koronavírus-járvány miatt
2021.03.08. napjától szünetel az ügyfélfogadás.

Kérjük az ügyfeleket, hogy telefonon, e-mailben vagy az ASP rendszerben intézzék ügyeiket. A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei megtalálhatók Szabadkígyós Község Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal/Kapcsolat menüpont alatt. Felhívjuk figyelmüket, hogy az adó osztályon igényelhető csekkek a szabadkígyósi postán is megtalálhatók. Adóügyben tájékoztatás az alábbi telefonszámon kérhető: 06-70/457-2844

Személyes ügyintézést igénylő ügyek esetén kizárólag a 06-66/247-186 telefonszámon hétfőtől csütörtökig 8.00 – 12.00 óráig történő előzetes időpontegyeztetés alapján fogadja az ügyfeleket az ügyintéző. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Polgármesteri Hivatalba történő belépéskor a szájmaszk és a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. 

Amennyiben papír alapú kérelmet nyújtanak be, a kitöltött nyomtatványt és a benyújtás elbírálásához szükséges mellékleteket kérjük, helyezzék el a Polgármesteri Hivatal (5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.) bejárata mellett található postaládába, valamint a kérelmen tüntessék fel telefonos elérhetőségüket is.  

A Polgármesteri Hivatal telefonos ügyeleti rendje a következő:

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8:00 – 12:00 óráig

Megértésüket köszönjük!

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal segítséget nyújt a lakosságnak a koronavírus elleni oltásra történő regisztrációban. Amennyiben szeretné beoltatni magát, és nincs lehetősége az otthonában regisztrálni, abban az esetben hívja az alábbi telefonszámot (kizárólag hivatali munkaidőben):
06-20/599-3135
A regisztrációhoz készítsék elő TAJ számukat. Amennyiben a koronavírus elleni vakcina beadásához szükségük van ”Hozzájáruló nyilatkozat” nyomtatványra, azt szintén a megadott telefonszámon jelezhetik, és kipostázásra kerül az Önök részére.
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal
Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Dareh tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kormányzati döntésekkel összhangban hulladékgazdálkodási ügyfélszolgálatainkon a személyes ügyfélfogadás – 2021. március 08. napjától kezdődően – határozatlan időre felfüggesztésre kerül.

Megértésüket köszönjük!

DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Ünnepi hulladékszállítási rend Szabadkígyóson

Ünnepi hulladékszállítási rend Szabadkígyóson 

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja  Önöket, hogy Szabadkígyóson, a március 15-i nemzeti ünneptől függetlenül, a  kommunális (vegyes) hulladék gyűjtése a megszokott rend szerint történik. 

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő  állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni! 

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a  www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.  

Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatósága 2021. február 22. napjától az alábbi székhelyen folytatja működését:

5600 Békéscsaba, Csaba utca 3.

A megyei székhelyi falugazdász iroda ugyanezen helyszínen látja el a támogatói, tanácsadói feladatait.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta