Felhívás vegyszeres gyomirtásról

Felhívjuk Szabadkígyós bel-és külterületén lévő földtulajdonosok, bérlők és kezelők szíves figyelmét, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság az általa kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken

vegyszeres gyomírtást végeztet 2019. április 23-án

a 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet, mely Szabadkígyós bel-és külterületét is érinti.

A "43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről" szóló jogszabály 6.§-a a 84/2015. (XII.17.) FM rendelet értelmében 2016.01.01. hatállyal az alábbival egészült ki:

"(5) Növényvédő szer lakott terület közvetlen szomszédságában, nem kézi erővel hajtott géppel történő kijuttatásáról az érintett határos ingatlanon tartózkodókat a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell."

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal