Kedvezményezett neve: Szabadkígyós Község Önkormányzata
A projekt címe: Belvízelvezető árokrendszer korszerűsítése Szabadkígyóson
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.01.31.
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00031
Szerződött támogatás összege: 120 millió forint
Támogatás mértéke: 100 %

A projekt célja:
Szabadkígyós település belterületi csapadékvíz elvezetési, – gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése. Cél a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. Szabadkígyós Község belterületének csapadékvíz-elvezetése a hetvenes, nyolcvanas években nagyrészt kiépült

A projekt tartalmának bemutatása:
Meglévő állapot:
Jókai Mór, a Bartók Béla és a Medgyesi utcák esetében nincs összefüggő árokrendszer. Nagyobb esőzések idején a házak előtt kialakított terephajlat a nagyobb mennyiségű csapadékot nem tudja betárolni és levezetni, ezért a víz felgyülemlik. A főleg az útburkolatokról érkező csapadékvíz nem tud a megfelelő módon és gyorsan távozni, ezért az árkok megtelnek és az onnan túlcsorduló víz a házak előtt felgyülemlik, így közlekedésre alkalmatlanná válnak a járdák és a házak lábazata folyamatosan ázik.
Az Ókígyósi utca vízelvezető csatornája gyűjti össze és vezeti el a közutakról lefolyó csapadékvizet, ez a fő befogadója néhány merőlegesen becsatlakozó csatornának. A csatorna gyakran felszaporodik, eliszapolódik, növényzettel benő, így felgyülemlik a nagyobb esőzésekor a csapadékvíz és visszaduzzasztást okoz, veszélyeztetve a becsatlakozó utcák csatornáinak kiöntését.

Területek és tervezett beavatkozások:
Projektben szereplő utcák árokrendszerének vízelvezető képessége nem megfelelő, mivel nincsen összefüggő rendszer kiépítve. A projekttel érintett 3 utcában részleges vagy teljes kiépítést igényel a csapadékvíz elvezető rendszer, ami a már meglévő árkok felújítása mellett újabb árok szakaszok kiépítését jelenti.

-Jókai Mór utca, Bartók B. utca és Medgyesi utca:

nyílt árkok kiépítése, a kapubejáróknál átereszek beépítésével vagy a már meglévők cseréjével, esetleges felújításával

-Ókígyósi utca:

a már meglévő az árokrendszer szilárd burkolattal történő ellátása valósul meg, annak kitisztítását, rendbetételét követően