Szabadkígyós Értéktár

Szabadkígyós Község Önkormányzata sikeresen pályázott, és 1.996.600 Ft pályázati támogatást nyert a HUNG-2016/4089 azonosító számon nyilvántartott pályázatával. A pályázati nyeremény segítségével és a Békés Megyei Önkormányzat szakmai támogatásával megalakult az értéktár bizottság. November 9-én a Szabadkígyósi Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben „Értéktár-Ébresztő” címmel fórumot tartottunk, amelyen a meghívott vendégek meghallgathatták Zalai Mihály, a Békés Megyei Közgyűlés elnökének, és az Értéktár Bizottság Elnökének előadását az Értéktár elindulásáról, Dr. Erdész Ádámot, a Gyulai Levéltár igazgatóját, és az Értéktár Bizottság tagját a marketing tevékenységekről, Laczkó Klárát az Értéktár Bizottság titkárát a törvényi háttérről. Közösen megerősítettük, hogy tevékenységünk célja, hogy létrejöjjön egy olyan értéktár, amelyben szerepelnek épített értékeink, az arra méltó tárgyi értékek, hagyományok, és szellemi értékek. Ezen előkészületek után első felhívásunkra december 15-i határidőre 8 javaslat érkezett a Kígyósi Értéktárba, egyezőség miatt 7 érték került be a lajstromba.

Wenckheim Kastély
Wenckheim Kastély – javasolta: Balogh József

1. Wenkheim Kastély – épített környezet kategóriában. A gyönyörű épületet Ybl Miklós tervezte, a kivitelezés 1875-79- ig tartott. Az épület ma is csodálatos, és már magunk előtt látjuk azt a megújult épületet, amelyre 1,9 milliárd forintos megítélt támogatást használnak fel a közeljövőben. A javaslatot tette: Balogh József.

Wenckheim Kripta
Wenckheim Kripta – javasolta: Mórocz Sándor

2. Két javaslat érkezett a Szabadkígyósi Keresztes halomra. Több ezer éves halomról van szó, amely a történelmi korokban is meghatározó szerepet töltött be mindig. Relatív magassága 2,7 méter, palástjának átmérője 85 méter és 45 méter. A javaslattételben feltárásra került, hogy kerüljön be a közelünkben lévő földtani építmény, amely régészeti, botanikai, tájképi, és kultúrtörténeti szempontból is jelentős. A javaslatot Dr. Rákóczi Attila nyújtotta be elsőként, nagyon színvonalas tanulmányt mellékelt javaslattételi dokumentumában.

Diadalív
Diadalív – javasolta: Mórocz Sándor

3. Következő ajánlattevő Mórocz Sándor volt, aki szintén javaslatot tett a Keresztes halomra, ezentúl a Wenkheim Kriptára, a Diadalívre és a Szent Anna kápolnára. Utóbbi három javaslata az ő nevével fémjelezve került az értéktárba.

A Szent Anna kápolna mesterséges dombon áll. Wenckheim József Antal építtette 1844-ben. A terveket ifj.Czigler Antal készítette. A klasszicista stílusú egyhajós homlokzati toronnyal egyenes záródású szentéjjel épült kápolna méltán kerülhetett az értéktárba.

A Wenckheim kripta a település egyik meghatározó épülete, amely szintén Ybl Miklós tervei alapján készült, a kápolna lábánál található, és a Wenckheim család temetkezési helyéül szolgált.

A Diadalív eredetileg a feltételezések szerint a Czigler Antal munkája volt. Az építmény nyugati oldalán „Isten hozott” felirat szerepelt, majd a párkány felett később vörös márványból készült táblát helyeztek el Ferencz József tiszteletére. A diadalívet lerombolták, majd 2000-ben építették újra.

Szent Anna kápolna
Szent Anna kápolna – javasolta: Mórocz Sándor
Keresztes Halom
Keresztes Halom – javasolta: Rákóczi Attila és Mórocz Sándor

2. Két javaslat érkezett a Szabadkígyósi Keresztes halomra. Több ezer éves halomról van szó, amely a történelmi korokban is meghatározó szerepet töltött be mindig. Relatív magassága 2,7 méter, palástjának átmérője 85 méter és 45 méter. A javaslattételben feltárásra került, hogy kerüljön be a közelünkben lévő földtani építmény, amely régészeti, botanikai, tájképi, és kultúrtörténeti szempontból is jelentős. A javaslatot Dr. Rákóczi Attila nyújtotta be elsőként, nagyon színvonalas tanulmányt mellékelt javaslattételi dokumentumában.

Kígyósi Kastélyjátékok
Kígyósi Kastélyjátékok – javasolta: Pelyhéné Lipták Gabriella

5. Kígyósi kastélyjátékok A rendezvény célja, hogy az Ybl Miklós által tervezett gyönyörű Wenckheim kastélyban és parkjában az idelátogatók kellemes és színvonalas kulturális, zenei és képzőművészeti élményben részesüljenek. Az épület és környezete igen fontos kulturális érték, melynek megőrzését és népszerűsítését a rendezvény is céljának tekinti. 2001. óta színvonalas kulturális élményt nyújt az ide látogatóknak. A javaslatot a rendezvény főszervezője: Pelyhéné Lipták Gabriella tette.

Ókígyósi Aranyménes
Ókígyósi Aranyménes – javasolta: Lipták Imre

4. A következő javaslat az Ókígyósi Aranyménes II. –re érkezett. Az 1800-as évek harmadán Wenchkeim Antal József alapította az első Ókígyósi Aranyménest, de akkor még nem Lipicai, hanem arab lovakkal foglalkoztak. 2004-ben Balogh József Szabadkígyós polgármestere hét lipicai kanca adományozásával alapította meg a 2. Aranyménest. Ez a fajta különösen értékes mert intelligens, könnyen tanítható, és a pompa lovaiként ismerik őket. A ménes ma már 47 lóból áll. Lipták Imre javaslatát a bizottság elfogadta, és az Ókígyósi Aranyménes az értéktárba került.

Munkás Szent József templom
Munkás Szent József templom – javasolta: Gazsó Péter

A Szabadkígyósi Értéktár Gazsó Péter javaslatára bővült.

A templomot 1997-ben kezdték építeni a Kossuth téren a régi tűzoltószertár helyén. Felszentelése 2000. januárjában történt.

A templom építéséhez szorosan hozzátartozik az „Egy templom születése” című film.

A pályázat keretében lehetőség nyílt a javaslattevők jutalmazására is, ezzel is szorgalmazva az aktív értékteremtő tevékenységet. Az értéktárat 2016. december 21-én ünnepélyes keretek között egy fotókiállítás keretében mutatta be a település, ahol a javaslattevők értékes ajándékcsomagot vehettek át. Jelenleg zajlik az értéktár végleges helyének kialakítása, ahová folyamatosan várjuk a további javaslatokat a www.szabadkigyos.hu honlapon megtalálható felhívás alapján.

A HUNG-2016 pályázat keretein belül elindult az a folyamat, amely a településen fellelhető értékeket felkutatja, és a megfelelő eljárás után a javaslatokat kategóriánként lajstromba veszi. Bízunk abban, hogy az összegyűjtött értékek településünk arculatának bemutatását is segítik.

Dokumentumok:
Javaslat a kígyósi értéktárba

A mellékletben lévő dokumentumon lehet javaslatot tenni a Kígyósi értéktárba, ami ide kattintva letölthető! Benyújtandó: papír alapon ÁMK Szabadkígyós, Kossuth tér 1.; vagy a sulikigyos@amk-szkigyos.edu.hu email címre.