Eboltás

Pótoltás

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 164/2008.(XII.20.) sz. FVM rendelete a veszettség elleni védekezés részletes szabályai alapján minden 3 hónaposnál idősebb ebet az állat tartójának, tulajdonosának évente saját költségére veszettség elleni oltásban kell részesíteni.

Veszettség ellen oltani csak chippel megjelölt ebet lehet!
Az oltás helyszínén a chippel való jelölés tilos!

Pótoltás:

2022. 05. 21. (szombat): 8.00 – 10.00 a Polgármesteri Hivatal udvarában

Az oltás díja:

Ebenként az oltás helyén: 4000.-Ft
Hívásra, háznál történő oltás esetén 500.-Ft kiszállítási díj fizetendő házanként.

Féregtelenítés az oltással egy időben: 100.-Ft/db/10 kg-ként

Új típusú oltási könyv, mely 2010. január 1-től minden eb tulajdonosnak kötelező: 500-Ft/db

Az oltási könyveket kérem hozzák magukkal!

Aki az ebet nem oltja be, a 218/1999. XII.28.) Korm. sz. rendelet 113. § (1) értelmében szabálysértést követ el, amelynek következményeként 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Dr. Lami András
szolgáltató állatorvos
06 20 / 565 6008

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Logópályázat

Szabadkígyós turisztikai célú logójának kialakításához

Szabadkígyós Község Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet a település logójának megtervezésére, amelynek célja a turisztikai marketingkommunikációban történő alkalmazása.

A pályázat célja:

Szabadkígyóson egyidejűleg két fejlesztés is megvalósul: a település elsődleges vonzerejének számító Wenckheim-kastély felújítása zajlik, valamint a TOP-1.2.1-16-BS1-2021-00014 azonosítójú és a „Kulturális-, ökoturisztikai- és örökségi helyszínek fejlesztése Szabadkígyóson” című projekt keretében megvalósuló komplex beruházás, amely nemcsak kulturális és ökoturizmus területén hozhat minőségi fejlődést, hanem a kerékpáros turizmus fellendítéséhez is hozzájárul. A fejlesztésekkel minőségi változás következik be a település életében, amelynek nem titkolt célja a Békés megyei „turisztikai vérkeringésébe” való bekapcsolódás.

1. Határidő, elbírálás: a pályázatokat elektronikusan kérjük megküldeni a titkarsag@szabadkigyos.hu címre, legkésőbb 2022. május 31. napján, éjfélig. A levél tárgyában kérjük feltüntetni a „Turisztikai logópályázat 2.0” megnevezést. A beérkezett pályázatokat Szabadkígyós Község Önkormányzata házon belül értékeli, turisztikai és marketing szakemberek bevonásával (5 fős bizottság), majd bírálja el a nevezési határidő lejárta után legkésőbb 7 munkanappal.

2. A nyertes pályázat díja: 80.000 Ft.

Szabadkígyós Község Önkormányzata, nem kötelező módon, a nyertes pályázóval további arculati elemek tervezésére szerződhet.

3. Pályázati feltételek, melyeket a pályázók a pályaművek beküldésével elfogadnak:

 • A pályázatra magánszemélyek vagy jogi személyek nevezhetnek, korhatárra tekintetre nélkül. Akár művészeti középfokú intézmények tanulói is nyújthatnak be pályázatot.
 • Egy pályázó több pályaművet is beküldhet
 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogot nem sért, illetve kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig a pályázat eredményhirdetése után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni
 • Érvényes pályázatnak a fent megadott e-mail címre a határidőig jpg vagy pdf formátumban beérkező pályaművek tekinthetők
 • Szabadkígyós Község Önkormányzata a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja
 • A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást visszavonja, érvényteleníti, a határidőt meghosszabbítja, vagy a pályázatot eredményhirdetés nélkül lezárhatja

4. A brief

a) Információk a település értékeiről:

Szabadkígyós község épített és természeti értékekben Magyarország egyik legvonzóbb települése. A Körös-Maros Nemzeti Park ölelésében, a sziki pusztán található Békéscsabától 10, Gyulától 15 km-re. Itt áll az ország egyik legszebb kastélya, a Wenckheim kastély, amely jelenleg felújítás alatt áll. A kastélyhoz szervesen kapcsolódik a Wenckheim Major. A Majorság a kiszolgáló személyzet élettere volt, így a cselédség és az irányító tisztséget betöltő vidéki urak életét is megismerheti az ide látogató. A Majorságot Wenckheim József Antal alapította. Jókai Mór róla mintázta híres regényalakját: ő volt az egy magyar nábob. A gróf 1810-ben építette meg a kastélyát. Ez a kastély Ziegler Antal uradalmi építész tervei alapján épült. A magyar nábob innen irányította a közel 60.000 holdon folyó gazdaságát. A régi kastély ma is áll, emellett a volt titkári ház, a volt intézői lak (itt jelenleg helytörténeti kiállító tér működik), néhány gazdasági épület, a cselédlakások ma is a Majorság látványosságai közé tartoznak.
Ferenc József és Sissi látogatásának tiszteletére Diadalkaput emeltek. A kaput az 50-es években ledöntötték, melyet az Önkormányzat 2003-ban újra felépíttetett. Magyarországon két diadalkapu található: Vácott és Szabadkígyóson. A Diadalkapu jelenleg a Szent Anna kápolna előtt látható. Említést érdemel a Szent Anna kápolna, melyet szintén Ziegler Antal tervei alapján építettek 1844-ben. A kápolna különlegessége, hogy Magyarország egyetlen, még eredeti helyén álló üvegfestménye itt található.
A kápolna mögött áll a családi kripta. A kriptát Ybl Miklós tervezte.
Az 1800-as évek első harmadában Wenchkeim József Antal alapította az első Ókígyósi Aranyménest, de akkor még nem lipicai, hanem arab lovakkal foglalkoztak. 2004-ben Balogh József Szabadkígyós polgármestere hét lipicai kanca adományozásával alapította meg a 2. Ókígyósi Aranyménest. Ez a fajta különösen értékes, mert intelligens, könnyen tanítható, és a pompa lovaiként ismerik őket. A ménes ma már 47 lóból áll.

Szabadkígyós emblematikus látványosságai a kastély mellett:

 1. Ferenc József Diadalkapu
 2. Szent Anna kápolna
 3. Ókígyósi Aranyménes II.

b) Feladat: Az ajánlattevők feladata javaslattétel Szabadkígyós település turisztikai célú marketingkommunikációjában alkalmazandó logójára és arculati alapelemeire vonatkozóan:

 • Logó variánsok készítése (4C, 2C és fekete-fehér változatok)
 • Javaslat alkalmazandó betűtípus variánsokra
 • Javaslat a színvilágra, színmintákra (színkódok megadásával)
 • A megvalósítás során kérünk elvonatkoztatni Szabadkígyós település és a Wenckheim család címerétől, a cél ugyanis nem újabb címer megalkotása, hanem hiánypótló jelleggel logó életre hívása

A logó tartalma:

 • Tartalom: szimbolikus–grafikai jel vagy sziluett megjelenítésű
 • Elvárás a fent említett emblematikus látványosságok megjelenítése
 • Kérjük kerülni a negatív asszociációkra utaló képek alkalmazását (pl. kígyó)

Stílus, design:

 • Modern hangulatú, progresszív, letisztult megjelenés
 • Szerethető, barátságos, pozitív
 • Markáns, egyedi, megjegyezhető és könnyen felismerhető
 • Hangulatában illeszkedik a település természeti és épített értékeihez
 • Az alkalmazott betűtípus tekintetében lehet modern, újszerű, de fontos, hogy messziről is jól olvasható legyen

További kritériumok:

 • Fekete-fehérben, 4 színben, 1 színben is megéljen
 • Fekvő és álló formátumú változat
 • Távolról és közelről is észlelhető, felismerhető, beazonosítható legyen
 • Széles körű felhasználhatóság jellemezze (névjegykártya, poszter, plakát, alternatív eszközök stb.)

A megadott határidőn túl érkezett pályamunkákat a pályázat kiírója nem tudja befogadni.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy jelen pályázati felhívást érvénytelenítse vagy a határidőt meghosszabbítsa.

Felmerülő kérdés esetén és/vagy bővebb információért kérjük, forduljon Sztahovics Zsuzsához az alábbi elérhetőségeken: titkarsag@szabadkigyos.hu, 06-66/247-186.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta
A gyönyörű napsütéses időben több mint ezren látogattak el a nyitás napján, vasárnap a páratlan szépségű szabadkígyósi Wenckheim-kastélyba és a parkjába.
Az üzemeltető Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. vezetésével folytatott egyeztetésem alapján 2022. március 20-tól 2022. október 1-ig nem csak a helyiek, hanem az újkígyósiak is térítésmentesen látogathatják a megújult épületet.
A két településen élők lakcímkártya bemutatásával, nyitvatartási időben, rendezvények időtartamán kívül díjtalanul járhatják be a kastély minden látogatható területét.
Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tisztelt Lakosok!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az egyetemes szolgáltatói, valamint az elosztói engedélyesekkel együttműködve évről évre országos Felhasználói Elégedettségi Felmérést készít. Az idei évben a földgáz egyetemes szolgáltatással és földgázelosztással kapcsolatos felhasználói elégedettségi felmérésre kerül sor.

A felmérés keretében 2022. április és július hónapok között a kutatással megbízott Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány munkatársai lakossági ügyfeleket keresnek fel otthonaikban és kérdeznek meg a földgázelosztással kapcsolatos elégedettségükről. A kutatás anonim és önkéntes, az ügyfelek kérdésekre adott válaszait a hatályos adatvédelmi rendeletnek megfelelően használják fel.

Ügyfeleik a kutatással kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatnak:
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.:
e-mail-cím: info@mvmedgazhalozat.hu
telefonszám: 06 96 616 316, 06 20 615 6666, 06 30 640 6666, 06 70 640 6666

A lakosság segítő közreműködését az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. előre is köszöni.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tűzgyújtási tilalom

A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatóak.

Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély időszakát (tűzgyújtási tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem központi szervével (BM OKF). Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (NÉBIH EI) közleményt küld az érintett szervezeteknek, országos közszolgálati médiának, és hivatalos honlapján www.erdotuz.hu közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) szóló térképet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja mellett tájékozódhat a www.erdotuz.hu weboldalon, az onnan is elérhető további szakmai honlapokon, amelyek számos egyéb hasznos információval szolgálnak a szabad területen történő tűzgyújtásról.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt arról, hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető, hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított fokozott tűzveszély). A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről a NÉBIH EI által készített interaktív erdőtérképen találhat további információt.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Logópályázat

Felhívás

Szabadkígyós Község Önkormányzata turisztikai logójának kialakításához

Szabadkígyós Község Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet Szabadkígyós település turisztikai célú marketing kommunikációjában alkalmazandó logójának és arculati alapelemeinek megtervezésére.

A pályázat célja:

Szabadkígyóson egyidejűleg két fejlesztés is megvalósul: a település elsődleges vonzerejének számító Wenckheim-kastély felújítása zajlik, valamint a TOP-1.2.1-16-BS1-2021-00014 azonosítójú és a „Kulturális-, ökoturisztikai- és örökségi helyszínek fejlesztése Szabadkígyóson” című projekt keretében megvalósuló komplex beruházás, amely nemcsak kulturális és ökoturizmus területén hozhat minőségi fejlődést, hanem a kerékpáros turizmus fellendítéséhez is hozzájárul. A fejlesztésekkel minőségi változás következik be a település életében, amelynek nem titkolt célja a Békés megyei „turisztikai vérkeringésébe” való bekapcsolódás.

1. Határidő, elbírálás: a pályázatokat elektronikusan kérjük megküldeni a titkarsag@szabadkigyos.hu címre, legkésőbb 2022. április 30. napján, éjfélig. A levél tárgyában kérjük feltüntetni a „logópályázat” megnevezést. A beérkezett pályázatokat Szabadkígyós Község Önkormányzata házon belül értékeli, turisztikai és marketing szakemberek bevonásával (5 fős bizottság), majd bírálja el a nevezési határidő lejárta után legkésőbb 7 munkanappal.

2. A nyertes pályázat díja: 80.000 Ft Szabadkígyós Község Önkormányzata, nem kötelező módon, a nyertes pályázóval további arculati elemek tervezésére szerződhet.

3. Pályázati feltételek, melyeket a pályázók a pályaművek beküldésével elfogadnak:

 • A pályázatra csak 18. életévüket betöltött magánszemélyek vagy jogi személyek nevezhetnek
 • Egy pályázó több pályaművet is beküldhet
 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogot nem sért, illetve kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig a pályázat eredményhirdetése után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni
 • Érvényes pályázatnak a fent megadott e-mail címre a határidőig jpg vagy pdf formátumban beérkező pályaművek tekinthetők
 • Szabadkígyós Község Önkormányzata a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja
 • A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást visszavonja, érvényteleníti, a határidőt meghosszabbítja, vagy a pályázatot eredményhirdetés nélkül lezárhatja

4. Információk a település értékeiről:

Szabadkígyós község épített és természeti értékekben Magyarország egyik legvonzóbb települése. A Körös-Maros Nemzeti Park ölelésében, a sziki pusztán található Békéscsabától 10, Gyulától 15 km-re. Itt áll az ország egyik legszebb kastélya, a Wenckheim kastély, amely jelenleg felújítás alatt áll.

A kastélyhoz szervesen kapcsolódik a Wenckheim Major. A Majorság a kiszolgáló személyzet élettere volt, így a cselédség és az irányító tisztséget betöltő vidéki urak életét is megismerheti az ide látogató.

A Majorságot Wenckheim József Antal alapította. Jókai Mór róla mintázta híres regényalakját: ő volt az egy magyar nábob. A gróf 1810-ben építette meg a kastélyát. Ez a kastély Ziegler Antal uradalmi építész tervei alapján épült. A magyar nábob innen irányította a közel 60.000 holdon folyó gazdaságát.

A régi kastély ma is áll, emellett a volt titkári ház, a volt intézői lak (itt jelenleg helytörténeti kiállító tér működik), néhány gazdasági épület, a cselédlakások ma is a Majorság látványosságai közé tartoznak.

Ferenc József és Sissi 1857-es látogatásának tiszteletére Diadalkaput emeltek. A kaput 1950-ben ledöntötték, melyet az Önkormányzat 2003-ban újra felépíttetett. Magyarországon két diadalkapu található: Vácott és Szabadkígyóson. A Diadalkapu jelenleg a Szent Anna kápolna előtt látható.

Említést érdemel a Szent Anna kápolna, melyet szintén Ziegler Antal tervei alapján építettek 1844-ben. A kápolna különlegessége, hogy Magyarország egyetlen, még eredeti helyén álló üvegfestménye itt található.

A kápolna mögött áll a családi kripta. A kriptát Ybl Miklós tervezte.

Az 1800-as évek első harmadában Wenchkeim József Antal alapította az első Ókígyósi Aranyménest, de akkor még nem lipicai, hanem arab lovakkal foglalkoztak. 2004-ben Balogh József Szabadkígyós polgármestere hét lipicai kanca adományozásával alapította meg a 2. Ókígyósi Aranyménest. Ez a fajta különösen értékes, mert intelligens, könnyen tanítható, és a pompa lovaiként ismerik őket. A ménes ma már 47 lóból áll.

Szabadkígyós emblematikus látványosságai a kastély mellett:

 1. Ferenc József Diadalkapu
 2. Szent Anna kápolna
 3. Ókígyósi Aranyménes II.

Feladat: Az ajánlattevők feladata javaslattétel Szabadkígyós település turisztikai célú marketingkommunikációjában alkalmazandó logójára és arculati alapelemeire vonatkozóan:

 • Logó variánsok készítése (4C, 2C és fekete-fehér változatok)
 • Javaslat alkalmazandó betűtípus variánsokra
 • Javaslat a színvilágra, színmintákra (színkódok megadásával)

A logó tartalma:

 • A logó tartalmazza a település nevét („Szabadkígyós”)
 • Tartalom: szimbolikus–grafikai jel
 • A vizuális jel lehet a település jelenlegi címerének és/vagy a települési kötődésű Wenckheim család címerének újragondolása, illetve ettől eltérő, új szimbólum is megjelenhet

Szabadkígyós települési címere:

Wenckheim család címere:

Stílus, design:

 • Modern hangulatú, progresszív, letisztult megjelenés
 • Szerethető, barátságos, pozitív
 • Markáns, egyedi, megjegyezhető és könnyen felismerhető
 • Hangulatában illeszkedik a település természeti és épített értékeihez
 • Az alkalmazott betűtípus tekintetében lehet modern, újszerű, de fontos, hogy messziről is jól olvasható legyen

További kritériumok:

 • Fekete-fehérben, 4 színben, 1 színben is megéljen
 • Fekvő és álló formátumú változat
 • Távolról és közelről is észlelhető, felismerhető, beazonosítható legyen
 • Széles körű felhasználhatóság jellemezze (névjegykártya, poszter, plakát, alternatív eszközök stb.)

Felmerülő kérdés esetén és/vagy bővebb információért kérjük, forduljon Sztahovics Zsuzsához az alábbi elérhetőségeken: titkarsag@szabadkigyos.hu, 06-66/247-186

A fejlesztésről bővebb információ:
https://szabadkigyos.hu/wp-content/uploads/2021/10/Aloldal_modositott_Szabadkigyos_TOP-1.2.1-16-BS1-2021-00014.pdf és https://nkvp.hu/helyszinek/wenckheim-kastely/

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Építési telek értékesítés

Közművesített utcában belterületi építési telket értékesít Szabadkígyós Község Önkormányzata

Szabadkígyós Község Önkormányzata a Vágóhíd utcában 2 darab építési telket értékesítésre meghirdet. A kivett beépítetlen területek övezeti besorolása falusias lakóterület. A telkek helyrajzi száma 1102/1 és 1102/2, területük 1258 m2 és 1253 m2.

Vételár: 800.000 Ft

Érdeklődni személyesen a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban Zatykó Katalin jegyzőnél, illetve a 06-66/247-186 telefonszámon, valamint a jegyzo@szabadkigyos.hu email címen lehet.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia

Véleményezze a stratégiát!

Békéscsaba Megyei Jogú Város és várostérsége a 2021-2027-es uniós ciklus városfejlesztési forrásainak felhasználásához szükséges dokumentumait, vagyis a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (a továbbiakban: FVS), valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet (a továbbiakban: TVP) elkészítette. Békéscsaba Megyei Jogú Város és várostérsége stratégai dokumentumai az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által kiadott Módszertani Kézikönyv alapján került kidolgozásra. Az FVS középtávra, teljes tervezéssel készült, azaz nem korlátozódik sem az önkormányzati hatáskörben megvalósítható beavatkozásokra, sem pedig a TOP Plusz forrásainak a felhasználására. A stratégiakészítés meghatározó elve a fenntarthatóság, amely magában foglalja a forráskombinációkon alapuló, pénzügyi fenntarthatóságot is, illetve a reziliens, zöld és digitális átmenetet szolgáló, várostérségben gondolkozó városfejlesztési gyakorlat kialakítását. Az FVS-ben meghatározott célrendszerre és beavatkozási területekre alapozva készült el a TVP. A Békés Megyei Önkormányzat, majd az IH által is jóváhagyott TVP-re Békéscsaba Megyei Jogú Város és várostérsége a teljes programidőszakra kiterjedő együttműködési megállapodást köt az IH-val, amelynek része a várostérségre kiterjedő területi hatály, a forráskeret, a vállalt indikátor célok, az FVS 2024-ben esedékes felülvizsgálata, valamint a TVP keretében megvalósításra kerülő beruházások köre.

Az elkészült dokumentumokkal kapcsolatban várjuk szíves álláspontjukat, észrevételüket április 30-ig a titkarsag@szabadkigyos.hu email címre.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Fenntartói hirdetmény a 2022/2023. nevelési év óvodai beiratkozás rendjéről

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023. nevelési évre az
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATÁSA az alábbiak szerint történik

Az óvodai beiratkozás időpontja:
2022. április 25-26. (hétfő, kedd) 8:00-15:00 óra között

A beiratkozás helye:
Szabadkígyós Óvoda, 5712-Szabadkígyós, Kossuth tér 2. szám

Minden gyermeknek, aki 2022. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, szeptembertől legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie annak érdekében, hogy időben elkezdődhessen a gyermekek közösségbe szoktatása, és felkészítése a majdani iskolakezdésre. A felvételt a szülőnek/gondviselőnek szükséges kérelmeznie.
A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott- kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok, születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya,
– a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények
Az 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

Teendők külföldön tartózkodó óvodaköteles gyermek esetén
Ha a gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, azt a szülőnek a beíratás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az OH honlapján, és elküldhető ügyfélkapus hitelesítéssel elektronikusan, vagy postán a következő címre: Oktatási Hivatal, Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

Integrált nevelés
A Szabadkígyósi Óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, óvodai nevelésének biztosítására jogosult. A sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon gyermekről gondoskodik, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését elektronikus formában, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb 2022. május 20. napjáig.

A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz az óvoda vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Az óvodai beiratkozás rendjére irányadó jogszabályok:
– a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
– a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2022. szeptember 1.
Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.

Néhány információ óvodánkról:

 • nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek életkorának egyik legfontosabb tevékenységére, a játékos testmozgásra
 • Kollégáink szakképzett és tapasztalt óvodapedagógusok és dajkák
 • Kis létszámú, életkor szerinti homogén csoportokat indítunk
 • Tágas, világos csoportszobákkal, jól felszerelt tornaszobával rendelkezünk
 • Heti rendbe beépített fejlesztő foglalkozások, logopédia, számtalan közös program színesíti az óvodai életet

Elérhetőségeink:
Tel.: +3670/338-32-57
E-mail: szkigyosovi@gmail.com

Szabadkígyós, 2022.március 23.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta
Holler Box