Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Sajnos az internetes csalások száma nem csökken, a napokban Békés vármegyében is számos nyomozást kellett elrendelni, többen milliókat veszítettek. Ha figyelik a híreinket, láthatják, hogy vármegye szerte vannak károsultak. Továbbra is igyekszünk olyan tájékoztatókat készíteni, amelyekben a csalások megelőzése érdekében legfontosabb tanácsokat gyűjtjük össze. Ezúttal egy rövid videót ajánlunk a figyelmükbe. Reményeink szerint kellően megragadja a figyelmet, többen megnézik, és jobban vigyáznak majd a banki adataikra.

A videó az alábbi linken tekinthető meg:

https://www.facebook.com/reel/1857699094677737

Tisztelettel:
Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

MVM tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az 5712 Szabadkígyós, Major 8. felhasználási helyet ellátó közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatokat fog végezni, az alábbi időszakokban és területeken. Ezen időszakokban a villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

Időszak: 2024.05.24. 07:30 – 16:30

Területek: Szabadkígyós Magtár út 9-19,6-10; Major 7-41,8-32

Áramfejlesztő berendezést Társaságunk nem tud biztosítani. Ha a tervezett áramszünet ideje alatt aggregátort fog használni, azt legkevesebb 5 nappal az áramszünetet megelőzően kell bejelenteni az aggregatorozas_bekescsaba@mvm.hu e-mail-címen.

Saját tulajdonú vagy bérelt aggregátor használata kizárólag Társaságunktól előzetesen megkért, írásbeli engedély alapján történhet. Hálózati berendezéseinket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni. A szünetelésből eredő következményekért Társaságunk felelősséget nem vállal.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

MVM Démász Áramhálózati Kft.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tájékoztatás

A Helyi Választási Bizottság 2024. május hó 14-én (kedden) 14 órakor tartja soron következő ülését a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében.

Napirend:
1. Polgármester jelöltek és képviselő jelöltek szavazólapja adattartalmának jóváhagyása

Szabadkígyós, 2024. május 13.

Helyi Választási Iroda

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Ünnepi hulladékszállítási rend Szabadkígyóson

A TAPPE Hulladékgazdálkodási Köztisztasági, Szolgáltató Kft. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy Szabadkígyóson a kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés a pünkösdi ünneptől függetlenül 2024. május 20-án hétfőn, a megszokott rend szerint történik.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.tappe.hu oldalon tájékozódhat.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

TAPPE Hulladékgazdálkodási Köztisztasági, Szolgáltató Kft.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Áramszünet

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az MVM Démász Áramhálózati Kft. szolgáltatásuk minőségének javítása érdekében hálózati munkákat végez, így Szabadkígyóson, a Magtár út 6 – 10, 9 – 19; valamint a Major 8 – 32, 7 – 41 szám alatt áramszünet várható 2024. május 24-én 7:30 – 16:30 óra között.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Eboltás

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 164/2008.(XII.20.) sz. FVM rendelete a veszettség elleni védekezés részletes szabályai alapján minden 3 hónaposnál idősebb ebet az állat tartójának, tulajdonosának évente saját költségére veszettség elleni oltásban kell részesítenie.

Veszettség ellen oltani, csak chippel megjelölt ebet lehet!
Az oltás helyszinén a chippel való jelölés tilos!

A 2024. évi oltás ideje és helye:

 • 05. hó 17. (péntek) 17.00 – 19.00 óráig a Polgármesteri Hivatal belső udvarában.
 • 05. hó 18. (szombat) 07.00 – 10.00 óráig a Polgármesteri Hivatal belső udvarában.
 • 05. hó 18. (szombat) 11.00 – 12.00 óráig a MAJORBAN.

Az oltás díja: ebenként az oltás helyén 6000.-Ft.

Hívásra, háznál történő oltás esetén 1000.- Ft kiszállási díj fizetendő házanként, féregtelenítés az oltással egy időben 100.-Ft/db/10 kg-ként.

Új típusú oltási könyv, mely 2010. január 1-től minden eb tulajdonosnak:
kötelező: 500.-Ft/db.

Az oltási könyveket kérem hozzák magukkal!

Pótoltás: 2024. június 01. /szombat/: 8.00 órától – 10.00 óráig a Polgármesteri Hivatal udvarában

Aki az ebeket nem oltatja be, a 218/1999. XII.28.) Korm. sz. rendelet 113. § (1) bek. értelmében szabálysértést követ el, amelynek következményeként 50.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Szabadkígyós, 2024. április 12.

Dr. Lami András
szolgáltató állatorvos
tel.: 06 20 5656008

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Álláshirdetés

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

intézményvezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  – a Szabadkígyósi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv vezetése, önálló munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörrel
Betöltendő állás szakmacsoportja:  kultúra
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 20 óra, részmunkaidő (heti 20 óra), Részmunkaidős foglalkoztatás
Munkavégzés helye:  Szabadkígyós
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Általános Művelődési Központ, mely magában foglalja a bölcsőde, óvoda, könyvtár, IKSZT, művelődési ház, gyermekétkeztetés, tornaterem működtetését.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, pedagógiai végzettség
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  5
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • közművelődési szakember felsőfokú végzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), közművelődés szervező felsőfokú végzettség
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
Egyéb pályázati előnyök:
 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • Rendszerszemlélet, lényeglátás (vezetői)
 • Rugalmas alkalmazkodó-képesség (vezetői)
 • Kommunikációs készség (vezetői)
 • Munkatársak motiválása (vezetői)
 • Vezetői funkciók ellátása (vezetői)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • szakmai program
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat büntetlen előéletről
 • Eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás
 • Nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §. (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.04.18. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A véleményező bizottság véleményezése után Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.04.25. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Szabadkígyós Község Önkormányzatának honlapja: www.szabadkigyos.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2024.03.30.
Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta