Eboltás

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 164/2008.(XII.20.) sz. FVM rendelete a veszettség elleni védekezés részletes szabályai alapján minden 3 hónaposnál idősebb ebet az állat tartójának, tulajdonosának évente saját költségére veszettség elleni oltásban kell részesítenie.

Veszettség ellen oltani, csak chippel megjelölt ebet lehet!
Az oltás helyszinén a chippel való jelölés tilos!

A 2024. évi oltás ideje és helye:

 • 05. hó 17. (péntek) 17.00 – 19.00 óráig a Polgármesteri Hivatal belső udvarában.
 • 05. hó 18. (szombat) 07.00 – 10.00 óráig a Polgármesteri Hivatal belső udvarában.
 • 05. hó 18. (szombat) 11.00 – 12.00 óráig a MAJORBAN.

Az oltás díja: ebenként az oltás helyén 6000.-Ft.

Hívásra, háznál történő oltás esetén 1000.- Ft kiszállási díj fizetendő házanként, féregtelenítés az oltással egy időben 100.-Ft/db/10 kg-ként.

Új típusú oltási könyv, mely 2010. január 1-től minden eb tulajdonosnak:
kötelező: 500.-Ft/db.

Az oltási könyveket kérem hozzák magukkal!

Pótoltás: 2024. június 01. /szombat/: 8.00 órától – 10.00 óráig a Polgármesteri Hivatal udvarában

Aki az ebeket nem oltatja be, a 218/1999. XII.28.) Korm. sz. rendelet 113. § (1) bek. értelmében szabálysértést követ el, amelynek következményeként 50.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Szabadkígyós, 2024. április 12.

Dr. Lami András
szolgáltató állatorvos
tel.: 06 20 5656008

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kossuth téren elhelyezett salakos konténer 2024.04.15-ig marad kint az adott helyszínen, a jelzett időpont után azt a TAPPE Kft. elszállítja.

Tekintettel a fűtési szezon végére további salakgyűjtő konténer nem kerül kihelyezésre.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Álláshirdetés

SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

intézményvezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  – a Szabadkígyósi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv vezetése, önálló munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörrel
Betöltendő állás szakmacsoportja:  kultúra
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 20 óra, részmunkaidő (heti 20 óra), Részmunkaidős foglalkoztatás
Munkavégzés helye:  Szabadkígyós
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Általános Művelődési Központ, mely magában foglalja a bölcsőde, óvoda, könyvtár, IKSZT, művelődési ház, gyermekétkeztetés, tornaterem működtetését.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, pedagógiai végzettség
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  5
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • közművelődési szakember felsőfokú végzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), közművelődés szervező felsőfokú végzettség
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
Egyéb pályázati előnyök:
 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • Rendszerszemlélet, lényeglátás (vezetői)
 • Rugalmas alkalmazkodó-képesség (vezetői)
 • Kommunikációs készség (vezetői)
 • Munkatársak motiválása (vezetői)
 • Vezetői funkciók ellátása (vezetői)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • szakmai program
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat büntetlen előéletről
 • Eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás
 • Nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §. (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.04.18. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A véleményező bizottság véleményezése után Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.04.25. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Szabadkígyós Község Önkormányzatának honlapja: www.szabadkigyos.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2024.03.30.
Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024. április 18-án Szabadkígyóson, a vasúti pálya mentén vegyszeres gyomirtást végeznek, mely a méhekre nem veszélyes.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Ünnepi hulladékszállítási rend Szabadkígyóson

A TAPPE Hulladékgazdálkodási Köztisztasági, Szolgáltató Kft. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy Szabadkígyóson a II. körzetben a kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés a május 1-i munkaszüneti naptól függetlenül, a megszokott rend szerint történik.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.tappe.hu oldalon tájékozódhat.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

TAPPE Hulladékgazdálkodási Köztisztasági, Szolgáltató Kft.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a falugazdász 2024. április 4-én továbbképzés miatt nem tart ügyfélfogadást. Az ügyfélfogadás pótlásáról a későbbiekben ad tájékoztatást.

Megértésüket köszönjük!

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Tisztelt Lakosság!

A Békés Vármegyei Kormányhivatal mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina miatt állatjárványügyi intézkedésként Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével Békés Vármegye közigazgatási területén 2024. március 30. – április 19. közötti időszakra vonatkozóan ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

A határozat ITT megtekinthető.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta