„Belvízelvezető árokrendszer korszerűsítése Szabadkígyóson”

Azonosítószám: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00031
Projekt fizikai befejezése: 2022. 04.30.
A támogatás összege: 120 000 000 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %

Szabadkígyós Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázati felhívás keretében „Belvízelvezető árokrendszer korszerűsítése Szabadkígyóson” címmel, mely pályázat 100%-os támogatás intenzitás mellett 120.000.000,- Ft támogatást nyert el. A projekt fizikai befejezése 2022. április 30-án megtörtént.
A csapadékvíz elengedhetetlenül fontos a felszín alatti vízkészletek megújításban, ugyanakkor háztartásainkban is adottak felhasználásának lehetőségei. Napjainkban a csapadék eloszlása sajnos egyenetlenné vált, ami igencsak próbára teszik belvízelvezető rendszereinket.

A projektben Szabadkígyós községe közvetlenül érintett. A megvalósítás eredményeképpen a belvízelvezető rendszer hiányából, illetve nem megfelelő működéséből származó károkozás a projekt által közvetlenül érintett területeken megszűnik. Mindezek következtében a település kármentesítéssel kapcsolatos költségei csökkenhetnek. Ennek következménye, hogy a belvízelvezető rendszer üzemeltetése a következő 10 évben várhatóan pozitív hatással lesz a település életére.

A projekt Szabadkígyós község belterületén a 879; 919; 958; 427, 428, 430, 432 hrsz-ú területeken valósult meg. Zárt csatorna nem került betervezésre.

Az elkészült csatornahossz összesen: 4 308 m

Kedvezményezett neve, elérhetősége:

Szabadkígyós Község Önkormányzata

5712 Szabadkígyós Kossuth tér 7.

Tel.: +36 66 247 – 186

Fontosnak tartottuk, hogy Szabadkígyóson élő gyerekek mihamarabb megtanulják, hogy mennyire fontos egy hosszú távú, élhetőbb jövőkép kialakítása.
Abból a célból, hogy a gyermekek mihamarabb megértsék ennek a nemes célnak a fontosságát, így Szabadkígyós Község Önkormányzata rajzpályázatot hirdetett a TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00031 azonosító számú, „Belvízelvezető árokrendszer korszerűsítése Szabadkígyóson” című projekt keretein belül. Ezen projekt célja a szemléletformálás, Szabadkígyós település belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, a tudatos víztakarékosság kialakítása a lakosság körében, az esővíz összegyűjtésével és az így nyert víz további hasznosításával.
A rajzpályázat témája: „Hogyan hasznosítsuk az esővizet”
A rajzpályázat óvodás és 1-4. osztályos korcsoportban lett meghirdetve. A gyerekeknek olyan rajzokkal kellett nevezniük, amelyen az esővíz hasznosítását ábrázolják. A jelentkezők közül, mindkét korcsoportban az első öt helyezettet és további három-három különdíjas rajzot is díjaztunk fejlesztő, természetismereti, bolygónkhoz, vizekhez, időjáráshoz kapcsolódó könyvekkel, valamint rajzhoz kapcsolódó eszközökkel.
Az önkormányzat továbbá kézműves foglalkozásokat is szervezett az alsós és óvodás korcsoportok részére. A foglalkozás keretében a témával kapcsolatban TOTÓ-t töltöttek ki, mézeskalácsokat díszíthettek kedvükre. Nagy lelkesedéssel és jókedvvel készítettek vízhez kapcsolódó képeket és tárgyakat, különböző kreatív anyagokból.
A Szabadkígyósi Általános Iskola és a Szabadkígyósi Óvoda értékes ajándékokat is kapott. Felmérést végeztünk a tanítók és óvónők között, hogy mire lenne szükségük, és olyan fejlesztő, a gyermekek tanulását segítő eszközöket és játékokat vásároltunk, amelyekre elengedhetetlen szükségük volt.