Sajtóközlemény

„Belvízelvezető árokrendszer korszerűsítése Szabadkígyóson”

Azonosítószám: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00031
Projekt fizikai befejezése: 2022. 04.30.

Szabadkígyós Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázati felhívás keretében „Belvízelvezető árokrendszer korszerűsítése Szabadkígyóson” címmel, mely pályázat 100%-os támogatás intenzitás mellett 120.000.000,-Ft támogatást nyert el. A projekt fizikai befejezése 2022. április 30-án megtörtént. A csapadékvíz elengedhetetlenül fontos a felszín alatti vízkészletek megújításban, ugyanakkor háztartásainkban is adottak felhasználásának lehetőségei. Napjainkban a csapadék eloszlása sajnosegyenetlenné vált, ami igencsak próbára teszik belvízelvezető rendszereinket. A projektben Szabadkígyós községe közvetlenül érintett. A megvalósítás eredményeképpen a belvízelvezetőrendszer hiányából, illetve nem megfelelő működéséből származó károkozás a projekt által közvetlenül érintett területeken megszűnik. Mindezek következtében a település kármentesítéssel kapcsolatos költségei csökkenhetnek. Ennek következménye, hogy a belvízelvzető rendszer üzemeltetése a következő 10 évben várhatóan pozitív hatással lesz a település életére.
A projekt Szabadkígyós község belterületén a 879; 919; 958; 427, 428, 430, 432 hrsz-ú területeken valósult meg. Zárt csatorna nem került betervezésre.
Az elkészült csatornahossz összesen: 4 308 m

A projektről bővebb információt a www.szabadkigyos.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Zatykó Katalin
Telefonszám: +36 66/247-186, e-mail: jegyzo@szabadkigyos.hu