Kedvezményezett neve: Szabadkígyós Község Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsőde fejlesztése Szabadkígyóson

Szerződött támogatás összege: 80 000 000.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A főkedvezményezett, Szabadkígyós Község Önkormányzata tartja fenn a többcélú köznevelési intézményt, a Szabadkígyósi Általános Művelődési Központot, melynek keretein belül működik az óvoda és bölcsőde. Mindkettő felvételi körzete Szabadkígyós közigazgatási területe.

A pályázat fő célja volt, hogy fejlesszük a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátást, a kisgyermekek számára esztétikus és egészséges környezet teremtsünk, mely által a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését is segítjük. A megvalósítással új férőhelyeket alakítottunk ki, férőhelybővítés történt. A bölcsődei ellátás 12 fővel bővült a projekt eredményeként. A felújítással érintett épület Szabadkígyós község központjában helyezkedik el. A megvalósult épületbővítés, felújítás és eszközbeszerzés hozzájárul ahhoz, hogy az intézménybe járó bölcsődések és óvodások optimális környezetben töltsék napjaikat, ergonómiai szempontoknak megfelelő bútorok biztosítsák a mindennapi kényelmüket. A gondozó-nevelő munkát végző pedagógusok és segítők részére rendelkezésre állnak azok az eszközök, melyek a kisgyermekek egészséges testi fejlődéséhez hozzájárulnak, kiegyensúlyozott személyiséggé válnak.

A projekt műszaki-szakmai tartalma, a megvalósult tevékenységek körének a bemutatása:

 • két fedett terasz került kialakításra
 • akadálymentes vizesblokk, rámpa és bejárat került kialakításra
 • biztosított az akadálymentes közlekedés az épületen belül (nyílászáró csere)
 • foglalkoztatókhoz tartozó vizes blokk alapterülete növekedett az előírt 14,00 m2 méretre
 • megvalósult a vizes blokk burkolatainak cseréje
 • vezetői iroda került kialakításra (ablak nyitás)
 • a kialakított bölcsődei foglalkoztatók és a hozzá tartozó vizes blokk között biztosított a láthatóság
 • megtörtént a belső vakolatok javítása, festése (cserélt nyílászárók körül és közlekedőkben)
 • elkészült a járda, valamint kialakításra kerültek a parkolók, melyből 1 db akadálymentes
 • elhelyezésre került egy külső konténer tároló
 • kerékpár tároló került kialakításra

A projekt befejezési dátuma: 2021.10.31.
Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00013