Kedvezményezett neve: Szabadkígyós község Önkormányzata
                              címe: 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.

A projekt címe: „Meglévő inkubátorház bővítése, korszerűsítése Szabadkígyóson”

A projekt helyszíne: 5712 Szabadkígyós, 050/1 hrsz.

Szerződött támogatás összege: 114.737.664. Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Szabadkígyós, közepes mérete ellenére küzd a lassan, de fogyó népesség problémájával, a képzettebb lakosság elvándorlásával, a (javuló statisztikai mutatók ellenére) magas munkanélküliséggel, a kevés elérhető minőségi munkalehetőséggel. A vállalkozni vágyó, vagy munkát kereső lakosoknak szüksége van a helyi munkalehetőségre. Különböző tanulmányok elemzéseire alapozva elfogadhattuk azt a tényt, hogy a helyi lakosokból lett helyi vállalkozóknak szükségük van (igénylik) induló vállalkozásaik közvetett és közvetlen támogatását (inkubációs tevékenység). Mindezek okán a község vezetése indokoltnak látta egy modern és rendezett környezetben működtetett inkubátorház kialakítását a meglévő, önkormányzati tulajdonú inkubátorház felújításával és bővítésével, amely kiszolgálja a helyi és térségi igényeket, támogatva ezzel a helyi vállalkozásokat, helyi munkavállalókat, a helyi lakosokat, továbbá hozzájárulva a környezeti terhelés csökkentéséhez (az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően). Annak ellenére, hogy a felújított inkubátorház gyakorlatilag veszteséges lesz a falu számára, azaz a fenntartásával több költség realizálódik, mint befolyó bevétel, a különböző társadalmi hasznok nem elhanyagolható eredmények a községnek: – a helyi vállalkozások jövedelmének növekedése, – munkanélküliség csökkenése, – nagyobb iparűzési adó bevétel, – a lakosok életminőségének javulása, – további munkahelyek vagy kezdeményezések, – vállalkozások beindulása. A vállalkozások sikeréhez elengedhetetlen inkubátorok vagy inkubátorházak fogalma sokféleképpen értelmezhető. Bár az üzleti inkubátorok az Amerikai Egyesült Államokban nagyobb mértékben terjedtek el, mint Európában. Az üzleti inkubátorok induló vállalkozásokat segítenek abban, hogy túléljék a kezdeti, legsebezhetőbb időszakot. Az inkubáció nemcsak egy konkrét fizikai helyként, hanem számos dinamikus elem kölcsönhatásaként értelmezendő. Nemcsak több kezdő cég rendelkezésére bocsátott titkárságot és faxgépet takar, hanem szoros ellenőrzéssel járó menedzsmentet (hands-on management), pénzforrásokhoz való hozzáférést, főként magvető finanszírozás (seed capital fund) vagy üzleti angyalok (business angels) révén, jogi tanácsadást, know-how-t, valamint új piacokra való belépési lehetőséget. Az üzleti inkubátor legfőbb célja tehát az, hogy ésszerű határidőn belül sikeres vállalkozások szülessenek, amelyek pénzügyileg életképesen hagyják el az inkubátort. A meglévő inkubátorház a kétezres évek elején épült pályázati támogatással. Azóta gyakorlatilag teljes kihasználtságú. A használat során igényként merült föl, hogy az eredetileg külön-külön egység számára tervezett helyiségeket egy közlekedő fogja össze, továbbá legyen több wc, amiből egy akadálymentes kialakítású. Ezt legegyszerűbben az udvar felől tornácszerűen kialakított toldalékkal lehetett megoldani. Az energiaárak korábbi nagymértékű emelése, és a technikai lehetőségek szintén nagy mértékű fejlődése megalapozott egy másik igényt is – a meglevő ház épületgépészeti- és épületvillamossági korszerűsítenek igényét, melynek során a ma már elérhető napelemes kiserőmű létesítése történt meg. A meglevő inkubátorház kiszolgálására egy különálló raktárépület is felépítésre került, amit a majori régi településszerkezet figyelembevételével – pontosabban annak megfelelően – helyeztünk el. Az így adódó udvarban az eddig csupán kohósalakkal fedett terület portalanított térburkolattal fedtük, és az eredeti telekhatárokon vezetett kerítéssel határoltunk.

A projekt átfogó céljai:

  • a település népességmegtartó erejének növelése és a helyi szereplők jövedelemtermelő képességének javítása.

A projekt specifikus céljai:

  • a helyi vállalkozási feltételek javítása, a vállalkozások működési környezetének javítása.
  • a vállalkozók vagy vállalkozni vágyók támogatása, induló vállalkozások segítése
  • a helyi lakosok illetve látogatók körében a vállalkozói kedv népszerűsítése
  • a munkanélküliségi ráta csökkentésének és az aktivitási ráta növelésének ösztönzése

A projekt elvárt eredményei:

  • A projekt építési részének megvalósításával nagyobb alapterületű, korszerű helyiséggazdálkodású épület jön létre.
  • Az építési tevékenység végére új különálló raktárépület épül.

A projekt fizikai befejezési dátuma: 2022.08.29.
A projekt azonosító száma: TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00007