Kedvezményezett neve: Szabadkígyós község Önkormányzata

A projekt címe: Meglévő piaci terület felújítása, bővítése, korszerűsítése Szabadkígyóson

Szerződött támogatás összege: 32.652.223. Ft.

Támogatás mértéke: 100 %

A település központjában található közpark egyik szegletében működik 3 asztalra és csekélyke járdalapos térburkolatra szorulva a jelenlegi piac. Hátrébb egy kis épületben nyilvános illemhely van a 60-70-es évek „szokása” szerint. Az árusok (helyi termelők) és lakosság részéről is egyre gyakrabban jelentkező igényt kívánja kielégíteni az önkormányzat a piaci területen levő építmények felújításával meg- és újraépítésével, ami egyben a terület rendezését is jelenti.

A projekt tartalmának bemutatása:
A piaci épületet a jelenleg közparkként használt földterületen kell létesíteni a rendezési tervnek megfelelően, a telek meglevő piaci területtel ellentétes oldalán, a Gorkij utcából nyíló megközelítési lehetőséggel.
A létesítendő épület két részből álljon. Egyik egy fedett-nyitott árusító teret-, a másik az irodát és a kiszolgáló helyiségeket-, tartalmazza. A fedett rész a piac árusító tere, ahol ruhaneműk-, a z ilyen helyen szokásos műszaki és egyéb árucikkek-, zöldség-gyümölcs-, továbbá szárazáru árusítása lesz lehetséges. A zárt épületben el kell helyezni egy irodát, 1-1 férfi-, női- és akadálymentes wc-t, valamint egy olyan előteret, amiben a takarító eszközök is helyet kaphatnak. Az épület ideiglenes használatú. Csak piaci napokon nyitott. Fűtése elektromosan történik.

A projekt átfogó céljai:

  • a település népességmegtartó erejének növelése és a helyi szereplők jövedelemtermelő képességének javítása.

A projekt specifikus céljai:

  • a helyi mezőgazdasági termelési feltételek javítása, a vállalkozások működési környezetének javítása.
  • a helyi termelők és mezőgazdasági vállalkozók vagy vállalkozni vágyók támogatása érdekében az értékesítés körülményeinek javítása,
  • a helyi lakosok illetve látogatók körében a helyi piac népszerűsítése.
  • a közétkeztetés és a fogyasztók helyi termékekkel való ellátásának biztosítása, a munkanélküliségi ráta csökkentésének és az aktivitási ráta növelésének ösztönzése.

A projekt elvárt eredményei:

  • A projekt célja egy termelői piactér fejlesztése a jelenleg is működő szabadkígyósi piac megújítása által. Cél, hogy a helyi termékek piacra jutását segítse különböző agrár-logisztikai fejlesztések segítségével (helyi termékek számára tárolók, előkészítő helyiségek kialakítása által).

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00043