Munkába állt a pályázaton nyert tanyagondnoki busz

Magyarország Kormánya eltökélt a magyar vidék fejlesztése és fejlődése mellett, ezért 2018-ban meghirdette a Magyar Falu Programot, ami egy olyan lehetőség, mellyel az 5000 fő lakosságszám alatti települések élhetnek. A program célja a kis lélekszámú települések infrastrukturális fejlesztése és szolgáltatási lehetőségeinek bővítése.

A pályázatnak köszönhetően Szabadkígyós Község Önkormányzata a Tanya- és Falugondnoki buszok beszerzése alprogramban 14.999.998 forint támogatást nyert, melyből egy Renault típusú, 9 személyes autóbusz vásároltunk a Szociális Alapszolgáltatási Központ tanyagondnoki szolgálatához. A tanyagondnoki szolgálat a működési engedély birtokában 2022. október 1. napjával megkezdte a működését.

Köszönjük Magyarország Kormányának a támogatást!

Zatykó Katalin jegyző
Szabadkígyós Község Önkormányzata