Az MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása pályázat keretében Szabadkígyós külterület 028/6 hrsz-ú Magtár út elnevezésű út útburkolatának felújítása történt meg a következők szerint: 1260 m2 mennyiségben, 250 méter hosszúságban és 5 méter szélességben.

A korábbi burkolat 40 m2-es felületén teljes alapcsere történt.

A burkolatra finiserrel történt meg a zúzottkő, majd az 5 cm hengerelt melegaszfalt bedolgozása.

A felújítás során a padkarendezés megtörtént.

E fejlesztés nagyban hozzájárult az utcát használó lakosság életminőségének javulásához, hiszen ezt az utat nemcsak a lakosság használja, hanem az arra nap mint nap járó munkavállalók is. Valamint azóta elkészült két turista célpont, egy kocsimúzeum és egy puszta kiállítás, melyek megközelíthetősége ezáltal zavartalan.