Kedvezményezett neve: Szabadkígyós község Önkormányzata

A projekt címe: Óvodai udvar és nevelési eszközök fejlesztése Szabadkígyóson

Szerződött támogatás összege: 20,00 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

Szabadkígyós Község Önkormányzata tartja fenn a többcélú köznevelési intézményt, a Szabadkígyósi Általános Művelődési Központot, melynek keretein belül működik az óvoda és bölcsőde. Mindkettő felvételi körzete Szabadkígyós közigazgatási területe.

A projekt tartalmának bemutatása:
Tervezett infrastrukturális tevékenységek:
Tetőfelújítás: Szükséges a komplett héjazat cseréje és a fa szerkezet felújítása. Tervezett munkálatok:

 • Meglévő cserépfedés bontása (1.004 m2)
 • Tetőlécezés, ellenlécezés, alátétfólia bontása (1.004 m2)
 • Fa tetőszerkezet részleges bontása (100 m2)
 • Fa tetőszerkezet elemeinek részleges cseréje (100 m2)
 • Új tetőfólia terítés (1.004 m2)
 • Tetőlécezés (1.004. m2)
 • Tetőfedés sajtolt cseréppel (1.004 m2)
 • Függő ereszcsatorna 40 cm kiterített szélességgel, lefolyócsővel, 0,55 mm horganyzott acéllemezből (180 m2)

Napkollektor telepítés: Kombinálható komplett rendszer telepítése, használati melegvíz előállítására.
Eszközbeszerzés: Asztalok, székek, fektetők, labdafürdő, külső játéktároló ház.

A projekt átfogó céljai:

 • Olyan épület kialakítása, amely eleget tesz funkciójának, megfelelő energetikai mutatókkal bír, és a lehetőségekhez mérten megújuló energiát is hasznosít.
 • Olyan bútorzatokkal berendezett köznevelési intézmény kialakítása, mely minden szempontból törekszik a jogszabályban is rögzített egészséges és biztonságos környezet megteremtésére.
 • A különböző fejlődésmenetű gyermekek számára egyéni szükségleteikhez megfelelő eszközök biztosítása.

A projekt specifikus céljai:

 • Az általános felújítási célon túl indirekt módon tartalmi fejlesztés megvalósítására nyílik lehetőség, hiszen a kisgyermekekkel foglalkozó pedagógusok az optimális környezetben gondozó, nevelő munkájukat hatékonyabban tudják megvalósítani.
 • Speciális célnak tekintjük, hogy a Körös Maros Nemzeti Park szomszédságában elhelyezkedő telken kiemelt figyelmet fordítsunk a környezetvédelemre, az esztétikus zöld terület, és az abba illeszkedő kültéri építmények kiépítésére. Ez a specifikus cél indirekt módon fejleszti gyermekeink személyiségét.
 • Az eszközbeszerzéseknél elsődleges szempont az általános fejlődésmenetű gyermekek széles körű ellátása volt, ugyanakkor speciális célként gondot fordítottunk a sajátos nevelési igényt kielégítő környezet és eszközök betervezésére is. Megvalósulása esetén a szabadkígyósi gyermekek helyben kapják meg a szükségleteiknek megfelelő fejlesztést.

A projekt elvárt eredményei:

 • A 720 négyzetméteres épület új tetőt kap, a használati meleg vizet napkollektor biztosítja. Az energiafelhasználás mérhetően csökken. Előzetes becslés alapján a tető cseréjével teljes, energetikai felújításon átesett épület és a használati meleg víz gazdaságosabb biztosítása eredményeképpen minimálisan 20 %-os energia megtakarítást várunk.
 • A helyi óvodások legalább 90 %-a iratkozik be ebbe az óvodába.
 • A bölcsődei 12 férőhely maximálisan kihasznált lesz.
 • A sajátos nevelési igénnyel rendelkező gyermekeket magas színvonalon tudjuk fejleszteni.
 • Kialakul az óvodai biztonságos kültéri környezet.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.12.31.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00052