Kedvezményezett neve: Szabadkígyós község Önkormányzata

A projekt címe: Óvodai udvar és nevelési eszközök fejlesztése Szabadkígyóson

Szerződött támogatás összege: 20,00 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

Szabadkígyós Község Önkormányzata tartja fenn a többcélú köznevelési intézményt, a Szabadkígyósi Általános Művelődési Központot, melynek keretein belül működik az óvoda és bölcsőde. Mindkettő felvételi körzete Szabadkígyós közigazgatási területe.

A projekt megvalósult tartalmának bemutatása:

Tetőfelújítás: a komplett héjazat cseréje és a fa szerkezet felújítása, ezen belül:

 • Meglévő cserépfedés bontása (1.004 m2)
 • Tetőlécezés, ellenlécezés, alátétfólia bontása (1.004 m2)
 • Fa tetőszerkezet részleges bontása (100 m2)
 • Fa tetőszerkezet elemeinek részleges cseréje (100 m2)
 • Új tetőfólia terítés (1.004 m2)
 • Tetőlécezés (1.004. m2)
 • Tetőfedés sajtolt cseréppel (1.004 m2)
 • Függő ereszcsatorna 40 cm kiterített szélességgel, lefolyócsővel, 0,55 mm horganyzott acéllemezből (180 m2)

Napkollektor telepítés: Kombinálható komplett rendszer telepítése, használati melegvíz előállítására.
Eszközbeszerzés: Asztalok, székek, fektetők, labdafürdő, külső játéktároló ház.

A projekt átfogó céljai:

 • Olyan épület kialakítása, amely eleget tesz funkciójának, megfelelő energetikai mutatókkal bír, és a lehetőségekhez mérten megújuló energiát is hasznosít.
 • Olyan bútorzatokkal berendezett köznevelési intézmény kialakítása, mely minden szempontból törekszik a jogszabályban is rögzített egészséges és biztonságos környezet megteremtésére.
 • A különböző fejlődésmenetű gyermekek számára egyéni szükségleteikhez megfelelő eszközök biztosítása.

A projekt specifikus céljai:

 • Az általános felújítási célon túl indirekt módon tartalmi fejlesztés megvalósítására nyílik lehetőség, hiszen a kisgyermekekkel foglalkozó pedagógusok az optimális környezetben gondozó, nevelő munkájukat hatékonyabban tudják megvalósítani.
 • Speciális célnak tekintjük, hogy a Körös Maros Nemzeti Park szomszédságában elhelyezkedő telken kiemelt figyelmet fordítsunk a környezetvédelemre, az esztétikus zöld terület, és az abba illeszkedő kültéri építmények kiépítésére. Ez a specifikus cél indirekt módon fejleszti gyermekeink személyiségét.
 • Az eszközbeszerzéseknél elsődleges szempont az általános fejlődésmenetű gyermekek széles körű ellátása volt, ugyanakkor speciális célként gondot fordítottunk a sajátos nevelési igényt kielégítő környezet és eszközök betervezésére is. Megvalósulása esetén a szabadkígyósi gyermekek helyben kapják meg a szükségleteiknek megfelelő fejlesztést.

A projekt eredményei:

 • A 720 négyzetméteres épület új tetőt kap, a használati meleg vizet napkollektor biztosítja. Az energiafelhasználás mérhetően csökken. Előzetes becslés alapján a tető cseréjével teljes, energetikai felújításon átesett épület és a használati meleg víz gazdaságosabb biztosítása eredményeképpen minimálisan 20 %-os energia megtakarítást várunk.
 • A helyi óvodások legalább 90 %-a iratkozik be ebbe az óvodába.
 • A bölcsődei 12 férőhely maximálisan kihasznált lesz.
 • A sajátos nevelési igénnyel rendelkező gyermekeket magas színvonalon tudjuk fejleszteni.
 • Kialakul az óvodai biztonságos kültéri környezet.

A projekt befejezési dátuma: 2017.12.31.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00052

2017.12.19.
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SIKERESEN MEGVALÓSULT AZ „ÓVODAI UDVAR ÉS NEVELÉSI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE SZABADKÍGYÓSON” CÍMŰ PROJEKT

2017. májusában –a még 2016. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében– benyújtott pályázataink közül három nyert támogatást. . 2017. június végéig mindhárom nyertes pályázatra sikeresen támogatási szerződést kötöttünk, továbbá a három projekt közül egyet sikeresen meg is valósítottuk még 2017.-ben. A megvalósult projekt címe: „Óvodai udvar és nevelési eszközök fejlesztése Szabadkígyóson” (projekt azonosító: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00052), elnyert támogatás 20,00 millió forint.

Mivel ebben a projektben a kezdéshez nem volt szükség hatósági engedélyek beszerzésére, még 2017. júliusában kivitelezési szerződést kötöttünk, hogy az Óvoda-Bölcsőde épületének tetőfelújítási munkáit még a nyári szünetben el tudjuk végezni. A „cserepelés” (járulékos munkáival együtt) lassan be is fejeződik. A pályázatban megvalósuló/megvalósult konkrét tevékenységek:

 • Építési/felújítási tevékenység:
  • tetőhéjjalás teljes cseréje, gerendák/szarufák részleges cseréje (ahol indokolt)
  • bádogos részek teljes cseréje
  • új tetőtéri ablakok a központi foglalkoztató helyiségben
  • napkollektorok elhelyezés használati melegvíz biztosítására
 • Eszközbeszerzés
  • új bútorok beszerzése (asztalok, székek, fektetők)

A projekt átfogó céljai (többek között):
Olyan épület kialakítása, amely eleget tesz funkciójának, megfelelő energetikai mutatókkal bír, és a lehetőségekhez mérten megújuló energiát is hasznosít.
Olyan bútorzatokkal berendezett köznevelési intézmény kialakítása, mely minden szempontból törekszik a jogszabályban is rögzített egészséges és biztonságos környezet megteremtésére.

A projekt specifikus céljai (többek között):
Az általános felújítási célon túl indirekt módon tartalmi fejlesztés megvalósítására nyílik lehetőség, hiszen a kisgyermekekkel foglalkozó pedagógusok az optimális környezetben gondozó, nevelő munkájukat hatékonyabban tudják megvalósítani.
Az eszközbeszerzéseknél elsődleges szempont az általános fejlődésmenetű gyermekek széles körű ellátása volt, ugyanakkor speciális célként gondot fordítottunk a sajátos nevelési igényt kielégítő környezet és eszközök betervezésére is. Megvalósulása esetén a szabadkígyósi gyermekek helyben kapják meg a szükségleteiknek megfelelő fejlesztést.

A projekt befejezési dátuma: 2017.12.31.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00052

Bővebb információ:
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.
tel: 06-66-247-186
e-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu