SAJTÓKÖZLEMÉNY
SIKERESEN MEGVALÓSULT AZ „ÓVODAI UDVAR FEJLESZTÉSE
ÉS BIZTONSÁGOSABBÁ TÉTELE SZABADKÍGYÓSON”
CÍMŰ PROJEKT

2018. októberében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében „A FOGLALKOZTATÁS ÉS ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL” című (felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-16) pályázati felhívására benyújtott, „ÓVODAI UDVAR FEJLESZTÉSE ÉS BIZTONSÁGOSABBÁ TÉTELE SZABADKÍGYÓSON” (projekt azonosító: TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00036), című pályázatunk támogatásban részesült.

Elnyert támogatás összege: 4.000.000 Ft.

A támogatás vissza nem térítendő és 100%-os támogatási intenzitású.

A településen Szabadkígyós Község Önkormányzata tartja fenn a többcélú köznevelési intézményt, a Szabadkígyósi Általános Művelődési Központot, melynek keretein belül működik az óvoda és bölcsőde. Mindkettő felvételi körzete Szabadkígyós közigazgatási területe.

Az óvoda 720 négyzetméteres épülete 5300 négyzetméteres parkosított udvaron helyezkedik el.

A projekt keretein belül olyan speciálisan, a célzott 3 év feletti korosztálynak tervezett és kivitelezett mászó játékot kívántunk telepíteni, amely esztétikumában és funkciójában is megfelel. A játékok megfelelő rögzítéséről és az ütéscsillapító felület kialakításáról is gondoskodtunk.

Pályázatunkban továbbá az intézmény területének utcafronti részét esztétikus kivitelű új horganyzott kerítés telepítésével láttuk el, míg a körbe futó kerítést a funkcionális szempontokat figyelembe véve egyszerűbb kerítéssel oldottuk meg.

Az alábbi célok valósultak meg a projekt kivitelezése során:

A felújítások és eszközbeszerzések hozzájárultak ahhoz, hogy az intézménybe járó óvodások optimális udvari környezetben töltsék napjaikat.

A gondozó-nevelő munkát végző pedagógusok és segítők részére olyan biztonságos infrastrukturális környezet áll a jövőben a rendelkezésükre, melyek a kisgyermekek egészséges testi fejlődéséhez hozzájárulnak, kiegyensúlyozott személyiséggé válnak.

A projekt befejezési dátuma: 2021.07.01.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00036

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Bővebb információ: Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.
tel: 06-66-247-186 e-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu