Kedvezményezett neve: Szabadkígyós község Önkormányzata

A projekt címe: Új háziorvosi rendelő építése Szabadkígyóson

Szerződött támogatás összege: 59.996.350. Ft.

Támogatás mértéke: 100 %

A településen az alapellátási szolgáltatások biztosítása folyamatos, az önkormányzat biztosítja a háziorvosi, fogorvosi és védőnői, valamint az iskolaegészség-ügyi szolgálatot. A feladatok ellátására több épületben kerül sor: a jelen projekt keretében tervezett építésre a mostani rendelő- és telkének sajátosságai miatt kerül sor. A településnek ugyanis e telektől nem messze egy hasonló funkciójú épülete található, ami magába foglal két olyan orvosi rendelőt és egy védőnői szolgálatot, ami már nem felel meg a mai követelményeknek, az épület telke szűkös, a bővítés gyakorlatilag bővíthetetlen. A rendelő látogatottsága meghatározó, kihasználtsága magas fokú, szóbeli igényfelmérés alapján nagy igény mutatkozik a célcsoport, azaz a helyi lakosság körében a jelenleg leromlott műszaki állapotú háziorvosi rendelő helyett egy új és korszerű rendelő kialakítására. A célcsoport igényeit megerősítették a háziorvosi praxisokat ellátó szakemberek, akik régóta sürgetik az egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítását, ám erre a fenntartó önkormányzat korlátozott anyagi lehetőségei miatt évtizedek óta nem kerülhetett sor.

A projekt átfogó céljai:

 • A jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása;
 • Az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása;
 • A településen elérhető rendelő szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése;
 • A praxisközösség erősítésével a lakosság élettartamon átívelő komplex, definitív ellátása, a térségre jellemző magas mortalitási adatok javítása;
 • A térségre jellemző morbiditási mutatók javítása a komplex adatgyűjtést és feldolgozást valamint a preventív gyógyászatot lehetővé tévő egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások integrációjának eredményeképpen;
 • A preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatása, valamint az egészségtudatos magatartás elősegítése.

A projekt specifikus céljai:

 • Háziorvosi rendelők kialakítása, a minőségi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése;
 • Az új épület komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítéssel együtt valósul meg, a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása.
 • Megújuló energiaforrások használata

A projekt elvárt eredményei:

 • Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság: 2 688 fő;
 • Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok száma: 2 db;
 • Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma: 2 db;
 • Fejlesztéssel érintett háziorvosi szolgáltatások (praxisok) száma: 2 db.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.

A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00037