Szabadkígyós_TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00037
aloldal folyamatos frissítése

1. mérföldkő – 2018. 02. 28.

Az 1. mérföldkőben került ütemezésre az engedélyes tervek, dokumentumok, az engedélyező hatóság által elfogadott engedélyezési szintű tervdokumentáció benyújtása. Az orvosi rendelőket tartalmazó épület létesítésére vonatkozó jogerős építési engedélyt megkaptuk, így a teljes engedélyezési dokumentációt benyújtásra került.

2. mérföldkő – 2018. 05. 31.

A 2. sz. mérföldkőben került ütemezésre a „Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentum véglegesítése, a konzorciumi megállapodás részletes tartalmának meghatározásával. A Szabadkígyós Község Önkormányzata és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi megállapodása a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00037 azonosító számú projekt megvalósítására már 2017. május 27-én aláírásra került és a Támogatási szerződés 7. sz. mellékletét képezi. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépésétől részt vesz a projekt megvalósításában.
A fejlesztéssel érintett orvosi rendelő kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, melynek eredményeképpen megkötésre került a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés.

3. mérföldkő – 2018. 07. 31.

A kivitelezési munkálatok elérték a 25 %-os készültséget.

4. mérföldkő – 2018. 08. 31.

A kivitelezési munkálatok elérték az 50 %-os készültséget.

5. mérföldkő – 2018. 10. 15.

A kivitelezési munkálatok elérték a 75 %-os készültséget.

6. mérföldkő – 2019. 03. 31.

A 6. sz. mérföldkőben került betervezésre a fejlesztéssel érintett orvosi rendelő építési munkáinak 100 %-os készültség elérése. A kivitelezési munkálatok elérték a 100 %-os készültséget, a használatbavételi engedélyt a rendelő megkapta és ezáltal a vállalt eredményességmérési indikátor teljesítésre került.

7. mérföldkő – 2019. 05. 31.

A projekt 2017.08.01-2019.05.31. között valósult meg, mely keretében új háziorvosi rendelő építése történt meg. A projektben érintett terület megvalósulási helyszíne: 5712 Szabadkígyós Kossuth tér 1. szám alatt található (321 hrsz.). Az engedélyezett épület beépített alapterülete 296,24 m2, összes hasznos alapterülete 224,04 m2. Az újonnan kialakításra kerülő épületben a két körzetes háziorvosi praxis lett elérhető. Az alaprajzi kialakításnál és a tömegformálásnál, valamint a szerkezeti- és anyagválasztásnál a környezetbe illeszkedés, a gazdaságos beruházási- és üzemeltetési költségek és a tartósság volt a meghatározó szempont, melyhez még a megújuló energiák felhasználási igénye került nevesítésre. A teljes körű akadálymentesítés szintén megvalósult.

A kötelező tájékoztatási feladatok elvégezésre kerültek. A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. A 7. mérföldkőben került teljesítésre a vállalt indikátor: „Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság”, „Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma”