2019.05.22.
SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SIKERESEN MEGVALÓSULT AZ „ÚJ HÁZIORVOSI RENDELŐ ÉPÍTÉSE SZABADKÍGYÓSON” CÍMŰ PROJEKT

2017. májusában –a még 2016. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című (felhívás kódszáma: TOP-4.1.1-15) pályázati felhívására benyújtott, „Új háziorvosi rendelő építése Szabadkígyóson” (projekt azonosító: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00037), című pályázatunk támogatásban részesült. Elnyert támogatás összege: 59.996.350,00 Ft. A támogatás vissza nem térítendő és 100%-os támogatási intenzitású.

A településen az alapellátási szolgáltatások biztosítása folyamatos, az önkormányzat biztosítja a háziorvosi, fogorvosi és védőnői, valamint az iskolaegészség-ügyi szolgálatot. A feladatok ellátására több épületben kerül sor. A település rendelkezett orvosi rendelővel, ami magába foglalt két háziorvosi rendelőt és egy védőnői szolgálatot, de sajnos ez az épület már nem felelt meg a mai követelményeknek. Az épület telke szűkös volt, és gyakorlatilag bővíthetetlen. Jelen projekt keretében megvalósult építésre a régi rendelő- és telkének sajátosságai miatt került sor. A projekt keretében érintett terület megvalósulási helyszíne: 5712 Szabadkígyós Kossuth tér 1. szám alatt található (321 hrsz.). Az újonnan kialakításra került épületben a két körzetes háziorvosi praxis lett elérhető, megújult, a kor előírásainak megfelelő környezetben.

A projekt átfogó céljai (többek között):

  • A jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.
  • Az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása.
  • A településen elérhető rendelő szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése.
  • A térségre jellemző morbiditási mutatók javítása a komplex adatgyűjtést és feldolgozást valamint a preventív gyógyászatot lehetővé tévő egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások integrációjának eredményeképpen.
  • A preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatása, valamint az egészségtudatos magatartás elősegítése.

A projekt specifikus céljai (többek között):

  • Háziorvosi rendelők kialakítása, a minőségi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.
  • Az új épület komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítéssel együtt valósult meg, a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében.
  • Megújuló energiaforrások használata.

A projekt befejezési dátuma: 2019.05.31.
A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00037
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Bővebb információ:
Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.
tel: 06-66-247-186
e-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu