Véleményezze a stratégiát!

Békéscsaba Megyei Jogú Város és várostérsége a 2021-2027-es uniós ciklus városfejlesztési forrásainak felhasználásához szükséges dokumentumait, vagyis a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (a továbbiakban: FVS), valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet (a továbbiakban: TVP) elkészítette. Békéscsaba Megyei Jogú Város és várostérsége stratégai dokumentumai az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által kiadott Módszertani Kézikönyv alapján került kidolgozásra. Az FVS középtávra, teljes tervezéssel készült, azaz nem korlátozódik sem az önkormányzati hatáskörben megvalósítható beavatkozásokra, sem pedig a TOP Plusz forrásainak a felhasználására. A stratégiakészítés meghatározó elve a fenntarthatóság, amely magában foglalja a forráskombinációkon alapuló, pénzügyi fenntarthatóságot is, illetve a reziliens, zöld és digitális átmenetet szolgáló, várostérségben gondolkozó városfejlesztési gyakorlat kialakítását. Az FVS-ben meghatározott célrendszerre és beavatkozási területekre alapozva készült el a TVP. A Békés Megyei Önkormányzat, majd az IH által is jóváhagyott TVP-re Békéscsaba Megyei Jogú Város és várostérsége a teljes programidőszakra kiterjedő együttműködési megállapodást köt az IH-val, amelynek része a várostérségre kiterjedő területi hatály, a forráskeret, a vállalt indikátor célok, az FVS 2024-ben esedékes felülvizsgálata, valamint a TVP keretében megvalósításra kerülő beruházások köre.

Az elkészült dokumentumokkal kapcsolatban várjuk szíves álláspontjukat, észrevételüket április 30-ig a titkarsag@szabadkigyos.hu email címre.

Kategóriák: Egyéb