Ebzárlat és legeltetési tilalom

Tisztelt Lakosság!

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina, miatt állatjárványügyi intézkedésként Békés megye közigazgatási területére vonatkozóan 2022. október 1-21  közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. A határozat ITT megtekinthető.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tájékoztatás ár stoppos tüzelőanyag vásárlással kapcsolatban

Szabadkígyós Polgármesteri Hivatala az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot: Ár stoppos tüzelőanyag vásárlásra a Gyulai Erdőgazdálkodásnál van lehetőségük.

Az erdőgazdálkodás honlapján összefoglalva az alábbi tájékoztatás található:
„A Kormány 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete alapján elindult a kormány által meghirdetett tűzifaprogram, melynek keretében az állami erdőgazdaságoknál háztartásonként 10 köbméter tűzifát lehet egységes, maximált áron vásárolni.

Részletes információk a vásárlás helyszíneiről, feltételeiről és menetéről
A kormány a tűzifával az idei télre még nem rendelkező magyar családok ellátása és a lakossági igények kiszolgálása érdekében tűzifaprogramot indított. A kezdeményezést nem szociális szempontból, hanem az energia veszélyhelyzet megoldása érdekben hirdették meg, melynek keretében az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységesen maximált áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben.
Az állami erdőgazdaságok elsősorban a saját működési területükön fekvő települések lakosságát szolgálják ki.
A tűzifaprogram az Agrárminisztérium 2022. szeptember 18-i bejelentése alapján veszi kezdetét az állami erdészeti társaságoknál. Háztartásonként maximum 10 erdei köbméter tűzifa vásárolható, de van lehetőség a maximális mennyiségnél kevesebb, illetve részletekben történő vásárlásra is.
A Tűzifaprogramban keménylombos, lágylombos és fenyő tűzifa vásárolható; az egyes állami erdőgazdaságoknál az adott területre jellemző fajösszetétel szerint. A programban átlagosan 1 méter vagy annak többszöröse szerinti hosszúságú darabokra vágott feldolgozatlan hengeres faanyag vásárolható.
A program keretében az állami erdőgazdaságoknál vásárolható hengeres tűzifa egységes, maximált, forgalmi adót is tartalmazó ára tűzifa fajtánként, erdei köbméterenként:

Keménylombos: 30 000 Ft/erdei köbméter

Lágylombos: 19 000 Ft/erdei köbméter

Fenyő: 19 000 Ft/erdei köbméter

A tűzifa szállításának díját az ár nem tartalmazza, az átvételi pontról a felhasználási helyre, azaz a háztartásokig történő szállításról, illetve a fa feldolgozásáról a vásárlónak kell gondoskodnia.
A program keretében magyar lakcímkártyával rendelkező magánszemélyek vásárolhatnak tűzifát a lakcímkártyájuk bemutatásával. A felhasználási hely az igénylő lakcímét igazoló hatósági igazolványán (lakcímkártyán) feltüntetett, címadatokkal megjelölt hatályos tartózkodási hely, vagy ennek hiányában lakóhely.
A Tűzifaprogramban a 10 köbméteres mennyiségbe beleszámít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1. után vásárolt tűzifa mennyisége.
Az értékesítési helyeken történik a fa megrendelése és az egységes, maximált ár befizetése. A program keretében vásárolt tűzifát a vásárlók kizárólag az állami erőgazdaságok által meghatározott helyen és módon vehetik át.
A működési területi lista mutatja meg azt, hogy mely település lakói melyik állami erdőgazdasághoz fordulhatnak, amennyiben élni szeretnének a Tűzifaprogram adta lehetőségekkel.

Tisztelt tűzifa iránt érdeklődő!

Kérjük, hogy az óriási érdeklődés miatt e-mailben adja meg nevét, lakcímét, telefonszámát és igényét! Sok száz e-mail érkezett csak ma, ugyanennyi telefonhívás. Az e-maileket folyamatosan dolgozzuk fel, telefonon csak nagyon korlátozott számú igénylést tudunk fogadni. Mindenkit értesíteni fogunk az e-mail alapján.
E-mail: dalerdzrt@dalerd.hu
Köszönjük türelmüket!”

DALERD Zrt. Gyulai Erdészet
Cím: 5700 Gyula, Kárpát u. 4.
Postacím: 5701 Gyula, Pf. 34
Telefon: +36/66-463-511
Telefax: +36/66-465-655
E-mail: gyulaierdeszet@dalerd.hu
GPS /WGS’84/ – koordináták:
Erdészet – Lat: N46° 39′ 15,84″
 Lon: E21° 16′ 23,02″

Amennyiben az e-mailben történő megrendeléshez segítségre van szüksége, ügyfélfogadási időben a Szociális Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, családgondozója nyújt segítséget.

Szabadkígyós Polgármesteri Hivatala

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Igényfelmérés, és tájékoztatás szociális célú tüzelőanyaggal kapcsolatban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy háztartásonként szociális célú tüzelőanyag – BARNAKŐSZÉN – iránti ELŐZETES IGÉNY FELMÉRÉST végez Szabadkígyós Polgármesteri Hivatala a Magyar Államkincstár felhívására.

Legkésőbb 2022. szeptember 28. napjáig

jelezheti előzetes igényét személyesen Szabadkígyós Polgármesteri Hivatalában, vagy telefonon (06 66 247-186/17 mellék) 16 óráig.

Fontos, hogy az előzetes igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

A kérelmek benyújtására egy későbbi időpontban lesz lehetőség, melyről a helyi Krónikában, valamint honlapunkon (szabadkigyos.hu) bővebb tájékoztatást fogunk közzétenni.

Feltételek:
A szociális célú tüzelőanyag támogatásként megállapított mennyiségű tüzelőanyag átadása átvételi elismervény ellenében történik, a kérelem benyújtásához jövedelemigazolás szükséges. A tüzelőanyag háztartásonként kizárólag egy alkalommal igényelhető.

 • A tüzelőanyag biztosításával nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapításakor előnyt élveznek azok a kérelmezők, akik:
  1. aktív korúak ellátására
  2. időskorúak járadékára
  3. lakásfenntartási támogatásra
  4. gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak
  5. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.
 • Nem jogosult a szociális célú tüzelőanyag támogatásra az a kérelmező, akinek a háztartása egyáltalán nem fűthető az odaítélhető tüzelőanyaggal.
 • Nem részesülhet szociális célú tüzelőanyag támogatásban az a személy:
  1. akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az 57.000-ft-ot, egyedül élő esetén a 71.250-Ft-ot,
  2. olyan vagyontárggyal rendelkezik, amelynek értéke az 1.425.000 Ft-ot meghaladja, és amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező lakhatási és megélhetési feltételeit.
 • Ha a kérelmező – vagy a háztartásában élő személy – bizonyítottan létfenntartását veszélyeztető helyzetben van (magas gyógyszerköltség, munkanélküliség, hitelfizetés, stb.) és ezt hitelt érdemlően igazolja, a „szociális célú tüzelőanyag támogatás” kérelem mellékleteként, akkor egyedi elbírálással jövedelemhatártól függetlenül is jogosult lehet szociális célú tüzelőanyagra.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged által kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet a 43/2010.(IV.23) FVM rendelet alapján, amely Szabadkígyós bel és külterületét is érinti.
A vegyszeres gyomirtás Szabadkígyós bel és külterületén 2022. szeptember 23-án történik.

Szabadkígyós Község Önkormányzata

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

DAREH BÁZIS Ügyfélfogadás rendje

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
– Szabadkígyós –
– hulladékszállítás –

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:

5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.
Polgármesteri Hivatal épületében

Ügyfélfogadási idő:

2022. október 3. (hétfő) 11:00 – 13:00
2022. november 14. (hétfő) 11:00 – 13:00
2022. december 5. (hétfő) 11:00 – 13:00

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:

Telefonon: +36/66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, uzletiugyfel@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tájékoztató felhívás a KATA adózás változásáról

Bejelentési Kötelezettség

2022. szeptember 1 napjával változott az 1990. évi C. törvény, amely alapján az egyszerűsített iparűzési adóalap megállapítására való jogosultság a törvény erejénél fogva megszűnt.

2022. szeptember 1. napjától tehát csak egyéni vállalkozó választhatja a KATA adózási módot.

Az a vállalkozó, aki továbbra is a KATA adózást választja, legkésőbb 2022. október 15-ig köteles azt bejelenteni a helyi önkormányzat adóhatóságánál, a tételes KATA adózás újbóli választásának megjelölésével.

A bejelentés kizárólag ügyfélkapun keresztül tehető meg.

Kérem a Tisztelt Adózóinkat, hogy a határidő betartására legyenek fokozottan figyelemmel! 

Szabadkígyós Község Önkormányzat Helyi Adóhatósága

 

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta