Bejelentési Kötelezettség

2022. szeptember 1 napjával változott az 1990. évi C. törvény, amely alapján az egyszerűsített iparűzési adóalap megállapítására való jogosultság a törvény erejénél fogva megszűnt.

2022. szeptember 1. napjától tehát csak egyéni vállalkozó választhatja a KATA adózási módot.

Az a vállalkozó, aki továbbra is a KATA adózást választja, legkésőbb 2022. október 15-ig köteles azt bejelenteni a helyi önkormányzat adóhatóságánál, a tételes KATA adózás újbóli választásának megjelölésével.

A bejelentés kizárólag ügyfélkapun keresztül tehető meg.

Kérem a Tisztelt Adózóinkat, hogy a határidő betartására legyenek fokozottan figyelemmel! 

Szabadkígyós Község Önkormányzat Helyi Adóhatósága

 

Kategóriák: Egyéb