SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

intézményvezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  – a Szabadkígyósi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv vezetése, önálló munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörrel
Betöltendő állás szakmacsoportja:  kultúra
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 20 óra, részmunkaidő (heti 20 óra), Részmunkaidős foglalkoztatás
Munkavégzés helye:  Szabadkígyós
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Általános Művelődési Központ, mely magában foglalja a bölcsőde, óvoda, könyvtár, IKSZT, művelődési ház, gyermekétkeztetés, tornaterem működtetését.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, pedagógiai végzettség
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  5
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • közművelődési szakember felsőfokú végzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), közművelődés szervező felsőfokú végzettség
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
Egyéb pályázati előnyök:
 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • Rendszerszemlélet, lényeglátás (vezetői)
 • Rugalmas alkalmazkodó-képesség (vezetői)
 • Kommunikációs készség (vezetői)
 • Munkatársak motiválása (vezetői)
 • Vezetői funkciók ellátása (vezetői)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • szakmai program
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat büntetlen előéletről
 • Eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás
 • Nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §. (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.04.18. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A véleményező bizottság véleményezése után Szabadkígyós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.04.25. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Szabadkígyós Község Önkormányzatának honlapja: www.szabadkigyos.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2024.03.30.
Kategóriák: Egyéb