Tájékoztatás szociális célú tüzelőanyaggal kapcsolatban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy háztartásonként szociális célú tüzelőanyag – BARNAKŐSZÉN – iránti kérelmet nyújthatnak be a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban a rendelkezésre álló barnakőszén mennyiség erejéig, legkésőbb 2020. december 11. napjáig. A szociális célú tüzelőanyag támogatásként megállapított mennyiségű tüzelőanyag átadása átvételi elismervény ellenében történik, a kérelem benyújtásához jövedelemigazolás szükséges. A tüzelőanyag háztartásonként kizárólag egy alkalommal igényelhető.

  • A tüzelőanyag biztosításával nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapításakor előnyt élveznek azok a kérelmezők, akik
  1. aktív korúak ellátására
  2. időskorúak járadékára
  3. lakásfenntartási támogatásra
  4. gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak
  5. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek”

Nem jogosult a szociális célú tüzelőanyag támogatásra az a kérelmező, akinek a háztartása egyáltalán nem fűthető az odaítélhető tüzelőanyaggal.

– Nem részesülhet szociális célú tüzelőanyag támogatásban az a személy:

  1. akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az 57.000-ft-ot, egyedül élő esetén a 71.250-Ft-ot,
  2. olyan vagyontárggyal rendelkezik, amelynek értéke az 1.425.000 Ft-ot meghaladja, és amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező lakhatási és megélhetési feltételeit.

– Ha a kérelmező – vagy a háztartásában élő személy – bizonyítottan létfenntartását veszélyeztető helyzetben van és ezt hitelt érdemlően igazolja, a „szociális célú tüzelőanyag támogatás” kérelem mellékleteként, akkor egyedi elbírálással jövedelemhatártól függetlenül is jogosult lehet szociális célú tüzelőanyagra.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Építési telek értékesítés

Közművesített utcában belterületi építési telket értékesít
Szabadkígyós Község Önkormányzata

Szabadkígyós Község Önkormányzata a Vágóhíd utcában 2 darab építési telket értékesítésre meghirdet. A kivett beépítetlen területek övezeti besorolása falusias lakóterület. A telkek helyrajzi száma 1102/1 és 1102/2, területük 1258 m2 és 1253 m2

Vételár: 900.000 Ft

Érdeklődni személyesen a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban Zatykó Katalin jegyzőnél, illetve a 06-66/247-186 telefonszámon, valamint a email címen lehet.  

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Államkincstár 2020. november 9. napján 09:00-12:00 óra között Szabadkígyóson, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) épületében az életkezdési támogatással, a Babakötvénnyel és a Kincstári Start értékpapír-számlával kapcsolatos tájékoztatás, ügyintézés céljából kitelepülést szervez, melynek során a szülőknek lehetőségük lesz a Start-számla megnyitására, illetve az ehhez kapcsolódó ügyintézésre. A Magyar Államkincstár tájékoztatója itt megtekinthető.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Megérkezett az influenza elleni védőoltás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a háziorvosi rendelőbe megérkeztek az influenza elleni védőoltások, melyek térítésmentesen igényelhetők. Az influenzavírus fokozottabb veszélyt jelent a kisgyermekek, az idősek, a várandósok és a krónikus tüdőbetegséggel küzdők (pl.: asztmások, COPD-sek) a cukorbetegek, daganatos betegek számára, így nekik különösen ajánlott a védettség megszerzése. A vírus elleni védettség kialakulásához 2-3 hét szükséges. Amennyiben szeretné magát beoltatni, kérjük, jelezze igényét Dr. Berczi István háziorvosnál, vagy Dr. Gurbity Gábor háziorvosnál.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása

Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása
(GINOP-5.3.11-18)

A Magyar Államkincstár vissza nem térítendő támogatást nyújt a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása céljából. A Kincstár azon, gyermekük után családtámogatásban már részesült szülők számára biztosít – legfeljebb havi 40 ezer forint összeghatárig – támogatást, akik 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelnek, és munkaerőpiaci visszatérésük érdekében gyermeküket a munkavégzés idejére családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, nem önkormányzati fenntartású bölcsődében vagy nem önkormányzati fenntartású mini bölcsődében helyezik el. A támogatás a gyermek óvodai nevelésének megkezdéséig nyújtható. A kisgyermeket nevelő több gyermekre tekintettel is igényelhet támogatást, amennyiben a pályázati felhívásban foglaltak több gyermek esetében is teljesülnek. A támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton, a Kincstár által biztosított elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítást követően nyújtható be. A támogatásban azon szülők részesülhetnek, akik a támogatási igény benyújtásakor inaktív munkaerőpiaci státuszúak. A támogatásról részletes tájékoztatót a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/bolcsodei-tamogatas oldalon olvashatnak.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2020.(IX.24.) számú határozatával döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához való csatlakozásról. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulója

  1. Szabadkígyós Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan. (“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS).
  2. Szabadkígyós Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS).

A két pályázat esetében használatos kötelező nyilatkozat minta (Nyilatkozat szociális rászorultság igazolásához) itt letölthető.

A pályázatokat az adott kiírásnak megfelelően az EPER-Bursa rendszerben elektronikusan, illetve a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a kötelező mellékletekkel együtt papír alapon a települési önkormányzatnál is be kell nyújtaniuk a pályázóknak. Kérjük, figyelmesen olvassák el a kiírásokat!

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal postacíme:
5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.

A pályázat elektronikus rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A programról bővebb információ, valamint az “A” típusú pályázati kiírás és a “B” típusú pályázati kiírás az alábbi linken elérhető:

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

DAREH tájékoztatás

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!

E-mail:
Telefon: 66/447-150

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
– Szabadkígyós –
– hulladékszállítás –

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:

5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.
Polgármesteri Hivatal épületében

Ügyfélfogadási idő:

2020.október

2020.november

2020.december

Nap megnevezése

Időpont

5.

2.

14.

Hétfő

10:45-12:45h

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:

Telefonon:              +36/66/447-150

E-mail-ben:           

Személyesen vagy postai úton:     5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendeltek el Békés megye területén

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal, mint élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina okán állat-járványügyi intézkedésként

Békés megye teljes területére vonatkozóan

2020. október 3-tól – 2020. október 23-ig

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

A határozat itt megtekinthető.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Közös képzéseket indít a Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Egyetem

A Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Egyetem közösen hirdeti meg a műszaki és mezőgazdasági szakirányú továbbképzéseit. Az elméleti képzések helye Békéscsaba, a gyakorlatorientált jelleg kapcsán a gyakorlati tananyagok átadása vállalati partnerek bevonásával történik, a jelentkezési határidő 2020. szeptember 20-a.

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Gál Ferenc Egyetem (GFE) közösen hirdet meg képzéseket több területen, békéscsabai képzőhellyel.

Az SZTE Mérnök Kar négy szakirányú továbbképzést hirdet: a megújuló energia hasznosító szakirányú továbbképzési szakra, a gabonatárolási szakmérnök szakirányú továbbképzési szakra, a műszaki diagnosztikai és karbantartó szakmérnök szakirányú továbbképzési szakra és a hulladékgazdálkodási menedzser szakirányú továbbképzési szakra 2020. szeptember 20-ig lehet jelentkezni.

Az SZTE Mezőgazdasági Kar növényvédelmi szakmérnök, precíziós agrárgazdálkodási szakmérnök, gyógy- és fűszernövény termesztő és feldolgozó, mezőgazdasági értékbecslő, vadgazdálkodási igazgatási szakirányító képzéseket hirdet. A precíziós szakmérnök képzés esetében a kevert képzési forma realizálódik, ahol az elméleti tananyagot online formában, saját időbeosztásuk szerint sajátíthatják el a hallgatók, a gyakorlatokat pedig a hagyományos rendszerben végzik.

– A két intézmény, az élethosszig tartó tanulás jegyében, tavaly októberben írt alá stratégiai megállapodást, azzal a céllal, hogy közösen nyújtsanak a munkaerőpiaci igényekhez igazodó, magas minőségű képzéseket a már diplomával rendelkezőknek – emlékeztetett prof. dr. Gellén Klára, az SZTE oktatási rektorhelyettese. Hozzátette: közös céljuk, hogy a fiatalok a térségben tanuljanak tovább és helyezkedjenek el, ehhez pedig kiváló alapot biztosítanak a közös képzések.

– A Gál Ferenc Egyetem és az SZTE stratégiai megállapodásának célja a munkaerőpiaci igényekhez igazodó, magas minőségű képzések biztosítása, ezen belül is kiemelt hangsúllyal a már aktívan dolgozó, munkahellyel rendelkező diplomások szakirányú továbbképzési igényeinek kielégítése – fejtette ki dr. Kozma Gábor, a GFE rektora, hozzátéve, hogy a térség számára a helyben elérhető képzési szolgáltatások a helyben maradás ösztönzésének fontos eszközei.

– Egy régió gazdasági-társadalmi fejlődésében, lakosság megtartó képességében köztudottan meghatározó szerepe van a felsőoktatásnak. Örömteli, hogy a megyében több kart is működtető Gál Ferenc Főiskola 2020. augusztus 1-től egyetemmé vált. Ez a tudásbázis a szellemi alapja lehet a helyi innovációnak, és ezzel együtt a versenyképesség erősödésének. Ezért fontos, innovatív jellegű, a megye jövőjét befolyásoló körülmény  a Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Egyetem együttműködése. Az ilyen szellemi műhelyek kialakítása is erősíti azt a törekvést, hogy a felsőoktatást minél közelebb vigyük a munkaerő-piaci igényekhez – fogalmazott az együttműködéssel kapcsolatban Herczeg Tamás, Békés megyei országgyűlési képviselő.

A szakirányú továbbképzésekre olyan diplomások jelentkezését várják, akik alapdiplomával már rendelkeznek az adott tudományterületen, de szeretnének még további képesítést, szakmát szerezni. A képzések helyszíne Békéscsaba. A képzések célja, hogy a meghirdetett szakokon a tanulmányi idő alatt naprakész gyakorlatot is szerző, jól képzett szakemberek végezzenek.

A szakirányú továbbképzések önköltségesek, egy fél év ára 130-200 ezer forint között van. A képzések 3 illetve 4 félévesek, egy részük 2020. szeptemberében indul, de akad olyan is, amelyet 2021 februárjában kezdhetnek el a hallgatók.

Az alapdiplomával kapcsolatos tájékoztatást a szakképzések leírásában találhatják meg az érdeklődők, ennek érdemes utána olvasni, hiszen az agrár képzési területen nem csupán mezőgazdasági diplomával rendelkezők jelentkezését várják: a mezőgazdasági értékbecslés szakot például olyan agrárszakembereknek, jogászoknak, közgazdászoknak, illetve műszaki szakembereknek is ajánlják, akik az alapdiplomájuk mellé a mezőgazdasági értékbecslés területeivel is meg akarnak ismerkedni, s a szerzett ismereteket munkájukban kívánják felhasználni.

– A Békés Megyei Kormányhivatal társadalomszervező funkciójában katalizátorszerepet vállal a megye népességmegtartó erejének növelésében. E gondolatiság jegyében kötöttünk partnerségi szerződéseket a megyében működő szakképzési centrumokkal, illetve a felsőoktatási intézményekkel is. Ennek záloga a Szegedi Tudományegyetem és Gál Ferenc Egyetem együttműködése, képzéspalettájának bővítése is. E célt szolgálják a Békéscsabán induló új szakirányú továbbképzések, mert ezek a helyben maradás ösztönzésének elengedhetetlen eszközei – méltatta a kezdeményezést Takács Árpád kormánymegbízott.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta