A gyönyörű napsütéses időben több mint ezren látogattak el a nyitás napján, vasárnap a páratlan szépségű szabadkígyósi Wenckheim-kastélyba és a parkjába.
Az üzemeltető Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. vezetésével folytatott egyeztetésem alapján 2022. március 20-tól 2022. október 1-ig nem csak a helyiek, hanem az újkígyósiak is térítésmentesen látogathatják a megújult épületet.
A két településen élők lakcímkártya bemutatásával, nyitvatartási időben, rendezvények időtartamán kívül díjtalanul járhatják be a kastély minden látogatható területét.
Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tisztelt Lakosok!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az egyetemes szolgáltatói, valamint az elosztói engedélyesekkel együttműködve évről évre országos Felhasználói Elégedettségi Felmérést készít. Az idei évben a földgáz egyetemes szolgáltatással és földgázelosztással kapcsolatos felhasználói elégedettségi felmérésre kerül sor.

A felmérés keretében 2022. április és július hónapok között a kutatással megbízott Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány munkatársai lakossági ügyfeleket keresnek fel otthonaikban és kérdeznek meg a földgázelosztással kapcsolatos elégedettségükről. A kutatás anonim és önkéntes, az ügyfelek kérdésekre adott válaszait a hatályos adatvédelmi rendeletnek megfelelően használják fel.

Ügyfeleik a kutatással kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatnak:
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.:
e-mail-cím: info@mvmedgazhalozat.hu
telefonszám: 06 96 616 316, 06 20 615 6666, 06 30 640 6666, 06 70 640 6666

A lakosság segítő közreműködését az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. előre is köszöni.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tűzgyújtási tilalom

A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatóak.

Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély időszakát (tűzgyújtási tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem központi szervével (BM OKF). Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (NÉBIH EI) közleményt küld az érintett szervezeteknek, országos közszolgálati médiának, és hivatalos honlapján www.erdotuz.hu közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) szóló térképet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja mellett tájékozódhat a www.erdotuz.hu weboldalon, az onnan is elérhető további szakmai honlapokon, amelyek számos egyéb hasznos információval szolgálnak a szabad területen történő tűzgyújtásról.

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó körülményeket a NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt arról, hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető, hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított fokozott tűzveszély). A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről a NÉBIH EI által készített interaktív erdőtérképen találhat további információt.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Logópályázat

Felhívás

Szabadkígyós Község Önkormányzata turisztikai logójának kialakításához

Szabadkígyós Község Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet Szabadkígyós település turisztikai célú marketing kommunikációjában alkalmazandó logójának és arculati alapelemeinek megtervezésére.

A pályázat célja:

Szabadkígyóson egyidejűleg két fejlesztés is megvalósul: a település elsődleges vonzerejének számító Wenckheim-kastély felújítása zajlik, valamint a TOP-1.2.1-16-BS1-2021-00014 azonosítójú és a „Kulturális-, ökoturisztikai- és örökségi helyszínek fejlesztése Szabadkígyóson” című projekt keretében megvalósuló komplex beruházás, amely nemcsak kulturális és ökoturizmus területén hozhat minőségi fejlődést, hanem a kerékpáros turizmus fellendítéséhez is hozzájárul. A fejlesztésekkel minőségi változás következik be a település életében, amelynek nem titkolt célja a Békés megyei „turisztikai vérkeringésébe” való bekapcsolódás.

1. Határidő, elbírálás: a pályázatokat elektronikusan kérjük megküldeni a titkarsag@szabadkigyos.hu címre, legkésőbb 2022. április 30. napján, éjfélig. A levél tárgyában kérjük feltüntetni a „logópályázat” megnevezést. A beérkezett pályázatokat Szabadkígyós Község Önkormányzata házon belül értékeli, turisztikai és marketing szakemberek bevonásával (5 fős bizottság), majd bírálja el a nevezési határidő lejárta után legkésőbb 7 munkanappal.

2. A nyertes pályázat díja: 80.000 Ft Szabadkígyós Község Önkormányzata, nem kötelező módon, a nyertes pályázóval további arculati elemek tervezésére szerződhet.

3. Pályázati feltételek, melyeket a pályázók a pályaművek beküldésével elfogadnak:

 • A pályázatra csak 18. életévüket betöltött magánszemélyek vagy jogi személyek nevezhetnek
 • Egy pályázó több pályaművet is beküldhet
 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogot nem sért, illetve kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig a pályázat eredményhirdetése után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni
 • Érvényes pályázatnak a fent megadott e-mail címre a határidőig jpg vagy pdf formátumban beérkező pályaművek tekinthetők
 • Szabadkígyós Község Önkormányzata a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja
 • A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást visszavonja, érvényteleníti, a határidőt meghosszabbítja, vagy a pályázatot eredményhirdetés nélkül lezárhatja

4. Információk a település értékeiről:

Szabadkígyós község épített és természeti értékekben Magyarország egyik legvonzóbb települése. A Körös-Maros Nemzeti Park ölelésében, a sziki pusztán található Békéscsabától 10, Gyulától 15 km-re. Itt áll az ország egyik legszebb kastélya, a Wenckheim kastély, amely jelenleg felújítás alatt áll.

A kastélyhoz szervesen kapcsolódik a Wenckheim Major. A Majorság a kiszolgáló személyzet élettere volt, így a cselédség és az irányító tisztséget betöltő vidéki urak életét is megismerheti az ide látogató.

A Majorságot Wenckheim József Antal alapította. Jókai Mór róla mintázta híres regényalakját: ő volt az egy magyar nábob. A gróf 1810-ben építette meg a kastélyát. Ez a kastély Ziegler Antal uradalmi építész tervei alapján épült. A magyar nábob innen irányította a közel 60.000 holdon folyó gazdaságát.

A régi kastély ma is áll, emellett a volt titkári ház, a volt intézői lak (itt jelenleg helytörténeti kiállító tér működik), néhány gazdasági épület, a cselédlakások ma is a Majorság látványosságai közé tartoznak.

Ferenc József és Sissi 1857-es látogatásának tiszteletére Diadalkaput emeltek. A kaput 1950-ben ledöntötték, melyet az Önkormányzat 2003-ban újra felépíttetett. Magyarországon két diadalkapu található: Vácott és Szabadkígyóson. A Diadalkapu jelenleg a Szent Anna kápolna előtt látható.

Említést érdemel a Szent Anna kápolna, melyet szintén Ziegler Antal tervei alapján építettek 1844-ben. A kápolna különlegessége, hogy Magyarország egyetlen, még eredeti helyén álló üvegfestménye itt található.

A kápolna mögött áll a családi kripta. A kriptát Ybl Miklós tervezte.

Az 1800-as évek első harmadában Wenchkeim József Antal alapította az első Ókígyósi Aranyménest, de akkor még nem lipicai, hanem arab lovakkal foglalkoztak. 2004-ben Balogh József Szabadkígyós polgármestere hét lipicai kanca adományozásával alapította meg a 2. Ókígyósi Aranyménest. Ez a fajta különösen értékes, mert intelligens, könnyen tanítható, és a pompa lovaiként ismerik őket. A ménes ma már 47 lóból áll.

Szabadkígyós emblematikus látványosságai a kastély mellett:

 1. Ferenc József Diadalkapu
 2. Szent Anna kápolna
 3. Ókígyósi Aranyménes II.

Feladat: Az ajánlattevők feladata javaslattétel Szabadkígyós település turisztikai célú marketingkommunikációjában alkalmazandó logójára és arculati alapelemeire vonatkozóan:

 • Logó variánsok készítése (4C, 2C és fekete-fehér változatok)
 • Javaslat alkalmazandó betűtípus variánsokra
 • Javaslat a színvilágra, színmintákra (színkódok megadásával)

A logó tartalma:

 • A logó tartalmazza a település nevét („Szabadkígyós”)
 • Tartalom: szimbolikus–grafikai jel
 • A vizuális jel lehet a település jelenlegi címerének és/vagy a települési kötődésű Wenckheim család címerének újragondolása, illetve ettől eltérő, új szimbólum is megjelenhet

Szabadkígyós települési címere:

Wenckheim család címere:

Stílus, design:

 • Modern hangulatú, progresszív, letisztult megjelenés
 • Szerethető, barátságos, pozitív
 • Markáns, egyedi, megjegyezhető és könnyen felismerhető
 • Hangulatában illeszkedik a település természeti és épített értékeihez
 • Az alkalmazott betűtípus tekintetében lehet modern, újszerű, de fontos, hogy messziről is jól olvasható legyen

További kritériumok:

 • Fekete-fehérben, 4 színben, 1 színben is megéljen
 • Fekvő és álló formátumú változat
 • Távolról és közelről is észlelhető, felismerhető, beazonosítható legyen
 • Széles körű felhasználhatóság jellemezze (névjegykártya, poszter, plakát, alternatív eszközök stb.)

Felmerülő kérdés esetén és/vagy bővebb információért kérjük, forduljon Sztahovics Zsuzsához az alábbi elérhetőségeken: titkarsag@szabadkigyos.hu, 06-66/247-186

A fejlesztésről bővebb információ:
https://szabadkigyos.hu/wp-content/uploads/2021/10/Aloldal_modositott_Szabadkigyos_TOP-1.2.1-16-BS1-2021-00014.pdf és https://nkvp.hu/helyszinek/wenckheim-kastely/

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Építési telek értékesítés

Közművesített utcában belterületi építési telket értékesít Szabadkígyós Község Önkormányzata

Szabadkígyós Község Önkormányzata a Vágóhíd utcában 2 darab építési telket értékesítésre meghirdet. A kivett beépítetlen területek övezeti besorolása falusias lakóterület. A telkek helyrajzi száma 1102/1 és 1102/2, területük 1258 m2 és 1253 m2.

Vételár: 800.000 Ft

Érdeklődni személyesen a Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatalban Zatykó Katalin jegyzőnél, illetve a 06-66/247-186 telefonszámon, valamint a jegyzo@szabadkigyos.hu email címen lehet.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia

Véleményezze a stratégiát!

Békéscsaba Megyei Jogú Város és várostérsége a 2021-2027-es uniós ciklus városfejlesztési forrásainak felhasználásához szükséges dokumentumait, vagyis a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (a továbbiakban: FVS), valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet (a továbbiakban: TVP) elkészítette. Békéscsaba Megyei Jogú Város és várostérsége stratégai dokumentumai az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által kiadott Módszertani Kézikönyv alapján került kidolgozásra. Az FVS középtávra, teljes tervezéssel készült, azaz nem korlátozódik sem az önkormányzati hatáskörben megvalósítható beavatkozásokra, sem pedig a TOP Plusz forrásainak a felhasználására. A stratégiakészítés meghatározó elve a fenntarthatóság, amely magában foglalja a forráskombinációkon alapuló, pénzügyi fenntarthatóságot is, illetve a reziliens, zöld és digitális átmenetet szolgáló, várostérségben gondolkozó városfejlesztési gyakorlat kialakítását. Az FVS-ben meghatározott célrendszerre és beavatkozási területekre alapozva készült el a TVP. A Békés Megyei Önkormányzat, majd az IH által is jóváhagyott TVP-re Békéscsaba Megyei Jogú Város és várostérsége a teljes programidőszakra kiterjedő együttműködési megállapodást köt az IH-val, amelynek része a várostérségre kiterjedő területi hatály, a forráskeret, a vállalt indikátor célok, az FVS 2024-ben esedékes felülvizsgálata, valamint a TVP keretében megvalósításra kerülő beruházások köre.

Az elkészült dokumentumokkal kapcsolatban várjuk szíves álláspontjukat, észrevételüket április 30-ig a titkarsag@szabadkigyos.hu email címre.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Fenntartói hirdetmény a 2022/2023. nevelési év óvodai beiratkozás rendjéről

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023. nevelési évre az
ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATÁSA az alábbiak szerint történik

Az óvodai beiratkozás időpontja:
2022. április 25-26. (hétfő, kedd) 8:00-15:00 óra között

A beiratkozás helye:
Szabadkígyós Óvoda, 5712-Szabadkígyós, Kossuth tér 2. szám

Minden gyermeknek, aki 2022. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, szeptembertől legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie annak érdekében, hogy időben elkezdődhessen a gyermekek közösségbe szoktatása, és felkészítése a majdani iskolakezdésre. A felvételt a szülőnek/gondviselőnek szükséges kérelmeznie.
A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott- kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok, születési anyakönyvi kivonat, TAJ kártya,
– a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények
Az 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.

Teendők külföldön tartózkodó óvodaköteles gyermek esetén
Ha a gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, azt a szülőnek a beíratás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie az Oktatási Hivatalnak. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az OH honlapján, és elküldhető ügyfélkapus hitelesítéssel elektronikusan, vagy postán a következő címre: Oktatási Hivatal, Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

Integrált nevelés
A Szabadkígyósi Óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, óvodai nevelésének biztosítására jogosult. A sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon gyermekről gondoskodik, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését elektronikus formában, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel legkésőbb 2022. május 20. napjáig.

A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz az óvoda vezetőjénél. A fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Az óvodai beiratkozás rendjére irányadó jogszabályok:
– a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
– a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2022. szeptember 1.
Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.

Néhány információ óvodánkról:

 • nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek életkorának egyik legfontosabb tevékenységére, a játékos testmozgásra
 • Kollégáink szakképzett és tapasztalt óvodapedagógusok és dajkák
 • Kis létszámú, életkor szerinti homogén csoportokat indítunk
 • Tágas, világos csoportszobákkal, jól felszerelt tornaszobával rendelkezünk
 • Heti rendbe beépített fejlesztő foglalkozások, logopédia, számtalan közös program színesíti az óvodai életet

Elérhetőségeink:
Tel.: +3670/338-32-57
E-mail: szkigyosovi@gmail.com

Szabadkígyós, 2022.március 23.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Kedves helyi Emberek!

Csütörtökön reggel 7 órakor akartunk indulni a kárpátaljai Kígyósra – testvértelepülésünkre – azért, hogy elvigyük azokat az adományokat, amelyeket a helyi jószívű adományozók szántak az ottani lakosok és a hozzájuk menekült ukrajnai emberek számára. Meglepő, hogy milyen gyorsan és milyen nagy mennyiségben adományoztak a lakóink. Köszönet azért, hogy érezzük a segítés szükségességét. Mi – hál’ Istennek – nem érezzük, hogy mit jelent, ha dörögnek a fegyverek, ha az embereknek menekülniük kell a harcok elől. Reménykedjünk, hogy mi békében élhetünk ezután is!

Az önkormányzat is kivette a részét a segítésből. Szinte napi telefonegyeztetésben vagyunk Kígyós vezetőivel, a polgármesterrel és az iskola igazgatójával. Az ő kéréseiket teljesítve vittünk 100 000 forint értékben kötszereket a sebesültellátáshoz. Kértek egy áramfejlesztőt is a szükség esetére, ez a helyi polgárőrök adománya. Szivacsokat a menekültek fektetésére, meg takarókat is. Vittünk öt mázsa lisztet, mert hiánya van a pékségeknek. Az étkeztetés céljára öt mázsa burgonyát is beraktunk az autónkba.

Csütörtökön kiderült, hogy az adományokról kétnyelvű listát kell kitölteni pontos fajta és mennyiség megjelölésével. A lista elkészültekor, péntek délben jött a hír, hogy az ukrán hatóságok leállítják az adományok fogadását. Szomorú hír volt ez, mert ekkor már bepakoltuk az autóba és az utánfutóba az adományainkat. Azonban délután négykor telefonált Kígyós polgármestere, hogy mégis indulhatunk. Péntek délután fél hatkor elindultunk az ukrán határ felé. Átadhattuk a kígyósi embereknek a mi adományainkat, és indultunk is hazafelé. Szombat reggel fél hétre értünk haza. Vizi János – a sofőrünk – keményen állta a sarat a 13 órás nehéz úton. Elismerés jár érte neki a szabadkígyósi emberek nevében.

Ott, ahol voltunk, a beregszászi járásban még nincsenek harcok, de az emberek félnek, aggódnak. Folyamatos viszont, hogy az emberek, gyermekes családok jönnek át a határon a biztonságuk reményében. Még éjféltájban is láttunk búcsúzkodó családokat. (A férfiak otthon maradnak.) Édesanyákat, akik totyogó kisgyermekekkel, gurulós bőröndökkel indulnak át Magyarországra. Csak reménykedhetünk, hogy ennek egyszer vége lehet. Addig mi segítünk a rászoruló menekülteken.

Köszönet az együttérzésért a jószívű embereknek!

Balogh József
polgármester

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta