Bölcsőde átadó

A mai napon ünnepélyes keretek között adtuk át a kibővített és felújított bölcsődét. Az eddigi 12 férőhelyes bölcsődéből 24 férőhelyes bölcsődét alakítottunk ki. Az ünnepélyes átadót megtisztelte Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, Zalai Mihály a Megyei Önkormányzat elnöke, településünk Polgármestere és képviselői, és természetesen a sajtó. A vendégek ünnepi szavai után a gyermekek verssel köszöntötték a vendégeket, majd a szalag átvágására került sor. A bölcsőde megtekintése után rövid kötetlen beszélgetéssel és megvendégeléssel végződött az átadó ünnepség.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tájékoztatás bölcsődei és óvodai felügyeletről

A Kormány 152/2020.(IV.27.) rendelete a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről előírja, hogy a rendkívüli szünet idejére felügyeletet kell biztosítani a továbbiakban a bölcsődékben és az óvodákban. Az ügyeletet azon fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője ezt igényli.

Az igényt telefonon (+36/703383257) lehet jelezni, és a kérelmet indokolni kell. Az ellátásra elsősorban azok a gyermekek jogosultak,

– akiket szülőjük egyedül nevel és dolgozik.

– akinek mindkét szülője dolgozik, és a gyermek napközbeni felügyelete máshogyan nem biztosítható. 

A kérelmező szülőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.

Az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható.

Alkalmazottaink munkájuk során messzemenően betartják a járványhelyzetben elvárt egészségügyi előírásokat. Ennek ellenére kérjük, hogy döntésük kialakításakor vegyék figyelembe, hogy a gyermekek között teljesen nem tudjuk kiküszöbölni a személyes érintkezést, illetve a gyermekek nevelése, gondozása során is személyes kontaktusba kerülnek a felnőttekkel. 

Szabadkígyós Község Önkormányzata

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Határozat a bölcsődében és óvodában elrendelt rendkívüli szünetről

Szabadkígyós Község Önkormányzat Polgármesterétől
5712 Szabadkígyós Kossuth tér 7. sz.
Telefon:66/247-186, fax:66/247-185; e-mail: titkarsag@szabadkigyos.hu

Szabadkígyós Község Önkormányzat Polgármesterének Határozata

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel Szabadkígyós Község Önkormányzatának fenntartásában a Szabadkígyósi Általános Művelődési Központ keretein belül működő 

bölcsődében és óvodában rendkívüli szünetet rendelek el 2020. március 16. napjától határozatlan ideig.

A rendkívüli szünet elrendelésére a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendeletének 2. §-a alapján a polgármesternek van jogköre. A bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az  óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere – a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester – (a továbbiakban együtt: polgármester) a bölcsődei és az  óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el. A  polgármester a  szünet elrendeléséről soron kívül tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét.

Szükséges, hogy indokolt esetben (ha a szülők a felügyeletet igazoltan nem tudják megoldani) ügyeletet biztosítsunk.

A szükséges ügyelet megszervezése a fenntartó tájékoztatása mellett az intézményvezető feladata. 

A határozat értelmében szükséges minden érintett teljeskörű tájékoztatása, melyről a Polgármesteri Hivatal az intézményekkel közösen intézkedik.  

A fenti döntés visszavonásig érvényes. 

Szabadkígyós, 2020. március 14.

Balogh József
polgármester 

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta
Holler Box