DAREH BÁZIS Ügyfélfogadás rendje

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
– Szabadkígyós –
– hulladékszállítás –

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:

5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.
Polgármesteri Hivatal épületében

Ügyfélfogadási idő:

2022. április 4. (hétfő) 11:00 – 13:00
2022. május 2. (hétfő) 11:00 – 13:00
2022. június 13. (hétfő) 11:00 – 13:00

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:

Telefonon: +36/66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, uzletiugyfel@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Kedves helyi Emberek!

Csütörtökön reggel 7 órakor akartunk indulni a kárpátaljai Kígyósra – testvértelepülésünkre – azért, hogy elvigyük azokat az adományokat, amelyeket a helyi jószívű adományozók szántak az ottani lakosok és a hozzájuk menekült ukrajnai emberek számára. Meglepő, hogy milyen gyorsan és milyen nagy mennyiségben adományoztak a lakóink. Köszönet azért, hogy érezzük a segítés szükségességét. Mi – hál’ Istennek – nem érezzük, hogy mit jelent, ha dörögnek a fegyverek, ha az embereknek menekülniük kell a harcok elől. Reménykedjünk, hogy mi békében élhetünk ezután is!

Az önkormányzat is kivette a részét a segítésből. Szinte napi telefonegyeztetésben vagyunk Kígyós vezetőivel, a polgármesterrel és az iskola igazgatójával. Az ő kéréseiket teljesítve vittünk 100 000 forint értékben kötszereket a sebesültellátáshoz. Kértek egy áramfejlesztőt is a szükség esetére, ez a helyi polgárőrök adománya. Szivacsokat a menekültek fektetésére, meg takarókat is. Vittünk öt mázsa lisztet, mert hiánya van a pékségeknek. Az étkeztetés céljára öt mázsa burgonyát is beraktunk az autónkba.

Csütörtökön kiderült, hogy az adományokról kétnyelvű listát kell kitölteni pontos fajta és mennyiség megjelölésével. A lista elkészültekor, péntek délben jött a hír, hogy az ukrán hatóságok leállítják az adományok fogadását. Szomorú hír volt ez, mert ekkor már bepakoltuk az autóba és az utánfutóba az adományainkat. Azonban délután négykor telefonált Kígyós polgármestere, hogy mégis indulhatunk. Péntek délután fél hatkor elindultunk az ukrán határ felé. Átadhattuk a kígyósi embereknek a mi adományainkat, és indultunk is hazafelé. Szombat reggel fél hétre értünk haza. Vizi János – a sofőrünk – keményen állta a sarat a 13 órás nehéz úton. Elismerés jár érte neki a szabadkígyósi emberek nevében.

Ott, ahol voltunk, a beregszászi járásban még nincsenek harcok, de az emberek félnek, aggódnak. Folyamatos viszont, hogy az emberek, gyermekes családok jönnek át a határon a biztonságuk reményében. Még éjféltájban is láttunk búcsúzkodó családokat. (A férfiak otthon maradnak.) Édesanyákat, akik totyogó kisgyermekekkel, gurulós bőröndökkel indulnak át Magyarországra. Csak reménykedhetünk, hogy ennek egyszer vége lehet. Addig mi segítünk a rászoruló menekülteken.

Köszönet az együttérzésért a jószívű embereknek!

Balogh József
polgármester

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai külterületen és belterületen

Az enyhülő időjárás miatt növekszik a szabadtéri tűzesetek keletkezésének veszélye. A szabadtéri tűz kialakulásának különösen kedvez a most következő időszak, hiszen a még száraz növényi részek könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb tűz is gyorsan tovább terjedhet. Tavalyi évben 1144 alkalommal riasztották tűz miatt a Békés megyei tűzoltókat. A tűzesetek háromnegyedében szabadtéri tüzet oltottak a hivatásos, önkormányzati és önkéntes egységek.

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát. A tüzek keletkezése, illetve azok tovább terjedése néhány egyszerű, de fegyelmezetten betartott óvintézkedéssel megelőzhető. Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakkal kell tisztában lenni:

 • Tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül.
 • Legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag (víz, homok, tűzoltókészülék).
 • Gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla).
 • Feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet.
 • Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. Amennyiben nincs ilyen rendelet, tilos az égetés.
 • Háztartási hulladékot (műanyagot, gumit, stb.) égetni sem belterületen, sem külterületen nem szabad, még tüzelő- és fűtőberendezésben elégetni is TILOS!
 • Az önkormányzati rendeletek meghatározzák az égetés napját vagy napjait, valamint az időkeretet is. Más időpontban tüzet gyújtani tilos!
 • A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése bejelentéshez kötött, amelyet a munkálatok előtt öt nappal kell az illetékes hivatásos katasztrófavédelem területi szervnél írásban jelezni.
 • Baj esetén hívja a 112-es vagy a 105-ös segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét.

A szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is sújtható, amely – az okozott károk megtérítésén felül – az előidézett károk mértékétől függően 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), tartalmazza a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés bejelentésének és végrehajtásának feltételeire vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat. Az OTSZ 225. § (1) bekezdése meghatározza, hogy: ,, Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”.

AZ OTSZ 226. § (1) bekezdése értelmében: ,, Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. “.

Az OTSZ 226 § (2) bekezdése kimondja, hogy: ,,Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.” (Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9., email: bekes.ugyelet@katved.gov.hu, hivatali kapu: BEKESMKI)

Az irányított égetés során betartandó tűzmegelőzési szabályokat, tűzvédelmi intézkedéseket az OTSZ 225 – 228. §-ai tartalmazzák.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez irányított égetésre vonatkozó írásban megtett bejelentése más, jogszabályban – (például: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. §-a szerinti) – előírt hatósági engedélyt nem pótol.

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében belterületen is tilos szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály- így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Amennyiben a katasztrófavédelmi kirendeltségre, vagy a megyei műveletirányításra külterületi és belterületi szabadtéri égetésről érkezik panasz, bejelentés, szükség esetén (pl: bejelentés hiánya, önkormányzati rendelet hiánya, önkormányzati rendelet szabályaitól eltérő égetés) a helyszínre kivonuló tűzoltó egység helyszíni ellenőrzést tart és jegyzőkönyvet vesz fel, abban az esetben, ha:

 1. belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték,
 2. külterületen égettek és nem tették meg a szükséges bejelentést,
 3. nem tartották be az égetés tűzmegelőzési szabályait,
 4. vagy tüzet idéztek elő akkor – tűzvédelmi szabály, egyéb jogszabály tűzvédelmi rendelkezéseinek megsértése esetén – a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania tűzvédelmi hatósági eljárást, vagy hatósági eljárást kezdeményezni a települési önkormányzat jegyzőjénél. Egyes esetekben a társhatóságok (pl: Környezetvédelem) értesítése is szükségessé válhat.

A helyszínen felvett jegyzőkönyv alapján a tűzvédelmi szabálytalanságot elkövetővel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Amennyiben külterületen a szabadtéri égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. §-a, illetve az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-a (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, akkor ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni az égetés során.

Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § ( 4) bekezdése kimondja, hogy: ,,a vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység”.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Közösség díj – Szabadkígyós

Kedves Szabadkígyósiak!
Idén is dönthetnek arról, ki kapjon Közösség díjat!
Rengeteg civil szervezettel, aktív csoporttal dolgoztam együtt életemben, és magam is soknak voltam tagja. Hiszem, hogy a közösségek ereje mindannyiunk számára fontos érték! Ezért döntöttem úgy 2021-ben – hagyományteremtő szándékkal -, hogy az adózott képviselői jövedelmemből Békés megye 1. sz. választókerületének országgyűlési képviselőjeként kitüntető díjat adományozok a választókerület településein működő civil szervezetek, közösségek tevékenységének elismerésére.
A díjat azoknak a szervezeteknek, önszerveződő csoportoknak szeretném adományozni, amelyek az előző évben a legtöbbet tették a kultúra, közművelődés, egészségvédelem, hagyományőrzés, sport, képzés, ismeretterjesztés, településfejlesztés, közösséggondozás, szociális tevékenység, környezet- és természetvédelem, polgárőr mozgalom illetve egyéb tevékenységek területén.
Arról, hogy kik kapják a díjat, nem én, hanem az itt élők dönthetnek! A szabadkígyósi polgárok véleményét kérem, hogy mely közösségek végezték legjobban a munkájukat. A Szabadkígyóson működő közösségek szabadkígyósi (lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező) magánszemélyek szavazataira számíthatnak.
A díjjal és a szavazással kapcsolatban további információk a honlapomon érhetők el az alábbi linken:
Szavazni a honlapomon, továbbá a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett nyomtatott szavazólapon lehet.
A voksolás 2022. február 1-től 28-ig tart.
A kitüntető cím átadására idén is márciusban kerül sor.
Az elnyerhető díj: hetvenezer forint pénzjutalom, valamint oklevél, mely tartalmazza a „KÖZÖSSÉG DÍJ” megnevezést, továbbá a díjazott közösség nevét, a település nevét, ahol a közösség működik és a díj adományozásának évszámát.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Gyűjtsd a kupakokat te is!

A Szabadkígyósi Közalapítvány 2021.június 22-én egy kupakgyűjtő szívet készíttetett és állíttatott fel a község központjában, a József Attila utca elején. Köszönet Szabó Zoltán képviselőnek, aki két havi tiszteletdíját ajánlotta fel az alapítványnak, amiből meg tudtuk valósítani ezt a nagyszerű lehetőséget. Kérünk Mindenkit, hogy gyűjtse otthon a kupakokat, amivel egy kisfiúnak segíthetünk. A kisfiút Móricz Leventének hívják, akit születése után súlyos agyvérzés ért, ezért mozgásképtelenné vált és mentális problémákkal is küzd. Saját finanszírozású, komplex kezelésre gyűjtjük Levinek a kupakokat!

Milyen kupakok jók? BÁRMILYEN, a lényeg, hogy műanyag legyen!

Üdítős, háztartási, vegyszeres, gyógyszeres (ezek lehetőleg elmosva). Ha megoldható, kérjük a papírt, és a nagyobb szennyeződéseket távolítsák el.

Köszönettel: Nyemcsok Pálné, Szabadkígyósért Közalapítvány elnöke

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Közlemény

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviseletében a RODEN Mérnöki Iroda Kft. 2020. december 30. napján „a 47. számú főút Békéscsaba-Szeged, M43 autópálya közötti szakaszának 2×2 sávos főúttá szélesítése” tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálat lefolytatásra irányuló kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi és természetvédelmi feladat – és hatáskörben eljáró hatósághoz. Az engedélyezési eljárásban a hatóság az ügyfél által benyújtott hiánypótlás dokumentációjával összefüggésben újabb közleményt küld, mely ITT megtekinthető.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta
Holler Box