DAREH BÁZIS Ügyfélfogadás rendje

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
– Szabadkígyós –
– hulladékszállítás –

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:

5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.
Polgármesteri Hivatal épületében

Ügyfélfogadási idő:

2023. április 3. (hétfő) 11:00 – 13:00
2023. május 8. (hétfő) 11:00 – 13:00
2023. június 5. (hétfő) 11:00 – 13:00

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk megkeresését:

Telefonon: +36/66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, uzletiugyfel@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Árverési hirdetmény

1. Kiíró: Csabaszabadi Község Önkormányzata

2. Árverés helye és ideje: 5609 Csabaszabadi, Apácai út 6., 2023. március 10. 10 óra

3. Az árverésre kerülő vagyontárgy megnevezése: Csabaszabadi külterület, 0106 hrsz. számú ingatlan. Az ingatlant terheli az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. javára bejegyzett vezetékjog. Az ingatlan az 1/2008. (I.30.) Ök rendelet szerinti helyi jelentőségű természeti területnek minősül.

4. Az árverésre kerülő vagyontárgy kikiáltási ára: bruttó 12 319 000,- Ft, azaz Tizenkétmillióháromszáztizenkilencezer forint.

5. Az árverésen történő részvétel feltétele:

Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került és győztessé nyilvánítása esetén az árverező kizárólag vele köti meg a szerződést.

6. A szerződés megkötésére nyitva álló határidő: az árveréstől számított 5 munkanap.

7. Az árverésre kerülő vagyontárgy megtekinthető 2023. március 3. napján 10 órakor.

8. További információ kérhető Csabaszabadi Község Önkormányzatának Jegyzőjétől.

9. Az árverésre jelentkezés módja:

Az árverésre 2023. március 9. napján 15 óráig lehet jelentkezni, írásban Csabaszabadi Község Önkormányzatának Jegyzőjénél.

10. Az árverési biztosíték összege: a kikiáltási ár 10%-a

11. Az árverési biztosíték letétbe helyezésének módja és ideje: 2023. március 9. napjáig, Csabaszabadi Község Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-15342706-00000000 számú számlájára utalással.

12. Nyertes árverés esetén a vételár megfizetésének határideje és módja: 2023. március 31. napjáig, Csabaszabadi Község Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-15342706-00000000 számú számlájára utalással.

13. Az árverésen történő részvétel módja:

Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben meghatározott helyen és időben jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral és árverési biztosítékként a kikiáltási ár 10 %-át a hirdetményben megjelölt módon és időben letétbe helyezett. Amennyiben az értékesítéssel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlant az ajánlattevő pályázati forrás igénybevételével kívánja megszerezni, az árverési biztosíték letételén túl köteles a projekttervet, valamint a pályázat benyújtására vonatkozó szándéknyilatkozatát írásban becsatolni a hirdetményben megjelölt időpontig.

Az ajánlattevőnek az árverésen történő adategyeztetésnél be kell mutatnia az árverés vezetőjénél:

a) a személyazonosság igazolására alkalmas iratát, ha gazdasági társaság képviseletében van jelen, akkor a gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát; aláírási címpéldányát,

b) az árverési biztosíték letétbe helyezésének igazolását,

c) meghatalmazását, amennyiben az árverésen való részvételre meghatalmazott útján kerül sor,

d) pályázati forrás igénybevételét tervező ajánlattevő esetén az 1 pontban foglalt dokumentumokat.

14. Az ajánlattétel módja:

Az árverésen az ajánlattevő az igazoló okiratok bemutatása után azonosító számot kap és személye nem kap nyilvánosságot. A licitálás megkezdése előtt tájékoztatni kell a részvevőket arról, hogy a licitlépcső milyen mértékben emelkedik. Az árverésen részt venni és ajánlatot tenni személyesen, törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az árverésen az egyéb feltételeknek való megfelelés esetén az vehet részt, aki a hirdetményben meghatározott árverési biztosítékot a hirdetményben megjelölt módon és időben letétbe helyezte. Az árverés megkezdésekor az árverezőkkel közölni kell az árverésre kerülő vagyontárgy becsértékét (kikiáltási árát), és fel kell hívni őket ajánlatuk megtételére. Az árverést addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha nincs további ajánlat, a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltását követően ki kell jelenteni, hogy a vagyontárgyat a legmagasabb vételárat ajánló veheti meg.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Közösség Díj

Tisztelt Szabadkígyósiak!

Békés megye 1. sz. választókerület országgyűlési képviselőjeként kitüntető díjat alapítottam a választókerület településein és a szülőfalumban működő civil szervezetek, közösségek tevékenységének elismerésére.
A Közösség díjat kaphatják: Szabadkígyóson működő közösség (jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek), amely 2022-ben a legtöbbet tette a kultúra, a közművelődés, a hagyományőrzés, a sport, a képzés, az ismeretterjesztés, a településfejlesztés, a közösségfejlesztés, a szociális tevékenység, a környezet- és természetvédelem, a polgáriőri mozgalom, vagy egyéb civil tevékenység területén.

Szabadkígyóson évente egy darab díj adományozható.

Egy személy csak egy szavazatot adhat le, kizárólag az állandó lakcíme vagy tartózkodási hely szerinti településen működő közösségre. Kérem adja meg a nevét, állandó lakcím vagy tartózkodási hely szerinti települését (utca, házszám nélkül) és az életkorát.

A szavazólapot a Polgármesteri Hivatalban erre a célra elhelyezett urnában lehetséges leadni. Továbbá van lehetőség szavazni a https://herczegtamas.hu/kozossegert-dij elektronikus címen is.

A szavazás időtartama: 2023. március 31-ig.
A díjak átadására 2023 tavaszán kerül sor.
További információ és részletek az elismeréssel kapcsolatban ezen a címen érhetőek el:
https://herczegtamas.hu/kozossegert-dij

Az adományozott díj: 50 ezer Ft pénzjutalom, valamint oklevél és plakett, mely tartalmazza a „KÖZÖSSÉG DÍJ” megnevezést, továbbá a díjazott közösség nevét, a település nevét, ahol a közösség működik és a díj adományozásának évszámát.

Herczeg Tamás
Szabadkígyós országgyűlési képviselője

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Közlemény

A Magyar Államkincstár 8/2023. (I. 30.) számú közleménye a 29/2019. AM rendelet alapján a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez 2023. évben igénybe vehető válságtámogatás igénybevételének feltételeiről ide kattintva tájékozódhat.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Mammográfiás szűrés

Felhívás emlőszűrésre!

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok.
2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves korcsoportba  tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor lehetősége van az időpont módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.
Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is.
Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következtében. Az emlőráknál – csakúgy, mint a legtöbb tumornál – is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.
Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget.

Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken Önmagáért, családjáért.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tájékoztatás

Az újkígyósi körzeti megbízotti csoport minden hónap második csütörtökén fogadóórát tart 9.00 és 10.00 óra között Szabadkígyóson, a Polgármesteri Hivatalban (5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. sz.).

Elérhetőségük:
Tel.: +36-30/633-72-26

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta