A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai külterületen és belterületen

Az enyhülő időjárás miatt növekszik a szabadtéri tűzesetek keletkezésének veszélye. A szabadtéri tűz kialakulásának különösen kedvez a most következő időszak, hiszen a még száraz növényi részek könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb tűz is gyorsan tovább terjedhet. Tavalyi évben 1144 alkalommal riasztották tűz miatt a Békés megyei tűzoltókat. A tűzesetek háromnegyedében szabadtéri tüzet oltottak a hivatásos, önkormányzati és önkéntes egységek.

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát. A tüzek keletkezése, illetve azok tovább terjedése néhány egyszerű, de fegyelmezetten betartott óvintézkedéssel megelőzhető. Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakkal kell tisztában lenni:

 • Tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül.
 • Legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag (víz, homok, tűzoltókészülék).
 • Gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla).
 • Feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet.
 • Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. Amennyiben nincs ilyen rendelet, tilos az égetés.
 • Háztartási hulladékot (műanyagot, gumit, stb.) égetni sem belterületen, sem külterületen nem szabad, még tüzelő- és fűtőberendezésben elégetni is TILOS!
 • Az önkormányzati rendeletek meghatározzák az égetés napját vagy napjait, valamint az időkeretet is. Más időpontban tüzet gyújtani tilos!
 • A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése bejelentéshez kötött, amelyet a munkálatok előtt öt nappal kell az illetékes hivatásos katasztrófavédelem területi szervnél írásban jelezni.
 • Baj esetén hívja a 112-es vagy a 105-ös segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét.

A szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is sújtható, amely – az okozott károk megtérítésén felül – az előidézett károk mértékétől függően 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), tartalmazza a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés bejelentésének és végrehajtásának feltételeire vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat. Az OTSZ 225. § (1) bekezdése meghatározza, hogy: ,, Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”.

AZ OTSZ 226. § (1) bekezdése értelmében: ,, Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. “.

Az OTSZ 226 § (2) bekezdése kimondja, hogy: ,,Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.” (Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9., email: bekes.ugyelet@katved.gov.hu, hivatali kapu: BEKESMKI)

Az irányított égetés során betartandó tűzmegelőzési szabályokat, tűzvédelmi intézkedéseket az OTSZ 225 – 228. §-ai tartalmazzák.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez irányított égetésre vonatkozó írásban megtett bejelentése más, jogszabályban – (például: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. §-a szerinti) – előírt hatósági engedélyt nem pótol.

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében belterületen is tilos szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály- így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Amennyiben a katasztrófavédelmi kirendeltségre, vagy a megyei műveletirányításra külterületi és belterületi szabadtéri égetésről érkezik panasz, bejelentés, szükség esetén (pl: bejelentés hiánya, önkormányzati rendelet hiánya, önkormányzati rendelet szabályaitól eltérő égetés) a helyszínre kivonuló tűzoltó egység helyszíni ellenőrzést tart és jegyzőkönyvet vesz fel, abban az esetben, ha:

 1. belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték,
 2. külterületen égettek és nem tették meg a szükséges bejelentést,
 3. nem tartották be az égetés tűzmegelőzési szabályait,
 4. vagy tüzet idéztek elő akkor – tűzvédelmi szabály, egyéb jogszabály tűzvédelmi rendelkezéseinek megsértése esetén – a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania tűzvédelmi hatósági eljárást, vagy hatósági eljárást kezdeményezni a települési önkormányzat jegyzőjénél. Egyes esetekben a társhatóságok (pl: Környezetvédelem) értesítése is szükségessé válhat.

A helyszínen felvett jegyzőkönyv alapján a tűzvédelmi szabálytalanságot elkövetővel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Amennyiben külterületen a szabadtéri égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. §-a, illetve az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-a (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, akkor ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni az égetés során.

Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § ( 4) bekezdése kimondja, hogy: ,,a vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység”.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Közösség díj – Szabadkígyós

Kedves Szabadkígyósiak!
Idén is dönthetnek arról, ki kapjon Közösség díjat!
Rengeteg civil szervezettel, aktív csoporttal dolgoztam együtt életemben, és magam is soknak voltam tagja. Hiszem, hogy a közösségek ereje mindannyiunk számára fontos érték! Ezért döntöttem úgy 2021-ben – hagyományteremtő szándékkal -, hogy az adózott képviselői jövedelmemből Békés megye 1. sz. választókerületének országgyűlési képviselőjeként kitüntető díjat adományozok a választókerület településein működő civil szervezetek, közösségek tevékenységének elismerésére.
A díjat azoknak a szervezeteknek, önszerveződő csoportoknak szeretném adományozni, amelyek az előző évben a legtöbbet tették a kultúra, közművelődés, egészségvédelem, hagyományőrzés, sport, képzés, ismeretterjesztés, településfejlesztés, közösséggondozás, szociális tevékenység, környezet- és természetvédelem, polgárőr mozgalom illetve egyéb tevékenységek területén.
Arról, hogy kik kapják a díjat, nem én, hanem az itt élők dönthetnek! A szabadkígyósi polgárok véleményét kérem, hogy mely közösségek végezték legjobban a munkájukat. A Szabadkígyóson működő közösségek szabadkígyósi (lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező) magánszemélyek szavazataira számíthatnak.
A díjjal és a szavazással kapcsolatban további információk a honlapomon érhetők el az alábbi linken:
Szavazni a honlapomon, továbbá a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett nyomtatott szavazólapon lehet.
A voksolás 2022. február 1-től 28-ig tart.
A kitüntető cím átadására idén is márciusban kerül sor.
Az elnyerhető díj: hetvenezer forint pénzjutalom, valamint oklevél, mely tartalmazza a „KÖZÖSSÉG DÍJ” megnevezést, továbbá a díjazott közösség nevét, a település nevét, ahol a közösség működik és a díj adományozásának évszámát.

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Tájékoztatás

Tisztelt Földtulajdonosok!

Kérjük Önöket, hogy a folyamatban lévő Szabadkígyós-Békéscsaba közötti Wenckheim turista-, és kerékpárút kialakításának kivitelezési ütemezése szerint járjanak el, melyet ITT megtekinthetnek:

2021. évben valósul meg terv szerint az I. – II. – III. ütem, aszfalt kötőréteggel bezáródóan, durva padka és tereprendezéssel. 2022. év tavaszán valósul meg a felső kopóréteg és a végleges padka és szikkasztó árokrendszer. A kivitelezés ezen a 3 szakaszon az év eleji hónapokban, az időjárási viszonyokat figyelembe véve indulnak újra meg. 

Kérjük, hogy ezeken a területeken a munkálatok teljes elkészültéig a mezőgazdasági járművek, gépek, eszközök az addig elkészült létesítményt, valamint oldalsó frissen elkészült földműveket ne vegyék igénybe!

2022. évben valósul meg a IV. ütem. A kivitelezés ezen a szakaszon az év eleji hónapokban, az időjárási viszonyokat figyelembe véve indulnak meg. 2021. évben ezen a szakaszon a mezőgazdasági járművek, gépek, eszközök közlekedése nem korlátozott.

Galéria Invest Kft.           Balogh József polgármester

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Pályázati felhívás

Szabadkígyós Község Önkormányzata pályázatot hirdet Szabadkígyós, József Attila utca 1/1. szám alatti Szociális bérlakásban megüresedett I. emeleti 13. számú 44,81 m2-es, 1,5 szobás lakás, valamint az I. emeleti 11. számú 35,3 m2-es, 1 szobás lakás határozott idejű bérbevételére.

Pályázati feltételek:

 • A pályázó (ajánlattevő) és vele együtt költözők havi nettó munkabére, a munkáltató által kiállított előző 3 havi nettó jövedelem igazolás alapján.
 • Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 175.000 forintot nem haladja meg.
 • A beköltöző havi bérleti díjat tartozik fizetni, a lakbér mértéke 230,- Ft/m2/ hó, amely a lakás m2 alapján kerül meghatározásra.

A pályázatok benyújtásához szükséges nyomtatványok, bővebb információ a Polgármesteri Hivatal 12-es irodájában kérhető. A pályázatok benyújtásának határideje 2021. szeptember 20. A pályázatok elbírálásának időpontja a szeptember havi Képviselő-testületi ülés.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Gyűjtsd a kupakokat te is!

A Szabadkígyósi Közalapítvány 2021.június 22-én egy kupakgyűjtő szívet készíttetett és állíttatott fel a község központjában, a József Attila utca elején. Köszönet Szabó Zoltán képviselőnek, aki két havi tiszteletdíját ajánlotta fel az alapítványnak, amiből meg tudtuk valósítani ezt a nagyszerű lehetőséget. Kérünk Mindenkit, hogy gyűjtse otthon a kupakokat, amivel egy kisfiúnak segíthetünk. A kisfiút Móricz Leventének hívják, akit születése után súlyos agyvérzés ért, ezért mozgásképtelenné vált és mentális problémákkal is küzd. Saját finanszírozású, komplex kezelésre gyűjtjük Levinek a kupakokat!

Milyen kupakok jók? BÁRMILYEN, a lényeg, hogy műanyag legyen!

Üdítős, háztartási, vegyszeres, gyógyszeres (ezek lehetőleg elmosva). Ha megoldható, kérjük a papírt, és a nagyobb szennyeződéseket távolítsák el.

Köszönettel: Nyemcsok Pálné, Szabadkígyósért Közalapítvány elnöke

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Közlemény

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviseletében a RODEN Mérnöki Iroda Kft. 2020. december 30. napján „a 47. számú főút Békéscsaba-Szeged, M43 autópálya közötti szakaszának 2×2 sávos főúttá szélesítése” tárgyában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálat lefolytatásra irányuló kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi és természetvédelmi feladat – és hatáskörben eljáró hatósághoz. Az engedélyezési eljárásban a hatóság az ügyfél által benyújtott hiánypótlás dokumentációjával összefüggésben újabb közleményt küld, mely ITT megtekinthető.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Hirdetmény

Tisztelt Lakosság!

Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 22.§ (1) – (2) bekezdés alapján hirdetményeket tesz közzé.

A Békés Megyei Kormányhivatal Hirdetményei ITT megtekinthetők.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta

MÁV Zrt. tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság által kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást végeztet a csatolt ütemezés szerint a 43/2010.(IV.23.) FVM rendelet alapján, mely Szabadkígyós bel és külterületét is érinti. A MÁV Pályavasúti Főigazgatóság tájékoztatója ITT megtekinthető.

Szabadkígyósi Polgármesteri Hivatal

Szerző: Ruck Roland | Közzétéve: telt el a közzététel óta
Holler Box